Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning om kystbeskyttelse

Hvis en eller flere grundejere kan nå til enighed om placering og finansiering af en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan de sende en "enkeltansøgning". Der skal indhentes samtykkeerklæringer fra samtlige grundejere der bliver berørt af kystbeskyttelsen.

Hvis ikke der kan opnås enighed, kan grundejere anmode kommunen om at igangsætte et "kommunalt fællesprojekt", også kaldet en "kapitel 1a ansøgning", efter den paragraf i kystbeskyttelsesloven der giver mulighed for denne type af projekter.

Du kan se en oversigt over processerne for de to typer af ansøgninger herunder

Procesplan for kommunalt fællesprojekt

Procesplan for enkeltansøgning 

Her finder du ansøgningsskemaer og vejledning til at ansøge om tilladelse til kystbeskyttelse.

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Vejledning til ansøgningsskema

Samtykkeerklæring

Læs om miljøvurdering (VVM) og find anmeldelsesskemaet her