Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Hvad kan jeg gøre

... før, under og efter skybruddet eller oversvømmelsen?

Her kan du læse om hvad du selv kan gøre før, under og efter skybrud eller oversvømmelse.

Først og fremmest kan du forebygge risikoen for skader ved at sikre din grund, dit hus og dit indbo mod vand. Højvandslukker på kælderafløb, sandsække eller skot til lavtliggende døre og vinduer, omfangsdræn, flisearealer med hældning væk fra huset og kanter på trappeskakter og skrånende indkørsler er eksempler.

Når regnen kommer, kan du have udstyr såsom spande, skovle, sandsække og klude parat. Du kan flytte indbo fra kældre op fra gulvniveau.

Hvis skaden er sket, og du er blevet ramt af oversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Begræns skadernes omfang mest muligt ved at flytte indbo ud af vandet, tømme vandet ud hurtigst muligt og sætte gang i tørring.

Læs mere

Forsikring og Pensions hjemmeside har råd og vejledning til både før, under og efter oversvømmelsen.

BoligWizard fra Naturstyrelsens hjemmeside


Miljøstyrelsens portal om klimatilpasning  har vejledninger til hvordan du kan sikre din bolig eller din virksomhed:

BoligWizard   -   ErhvervsWizard   -   LandbrugsWizard

Du må også meget gerne rapportere oversvømmelser til kommunen. Vi bruger det til at få overblik over skaderne, så vi kan se, hvor vi skal sætte ind for at reducere risikoen for gentagelser.