Frederikssund Kommunes logo

Grøn omstilling

Frederikssund Kommune har vedtaget en ambitiøs klimastrategi
Klimastrategiens visioner realiseres gennem klimahandleplaner
Frederikssund Kommune har igangsat arbejdet med at blive en fossilfri virksomhed