Frederikssund Kommunes logo

Grøn omstilling

Klimaplan 2045 indeholder mål for både CO2-reduktioner og klimatilpasning og har et tilhørende katalog med 72 konkrete indsatser, der skal sikre, at vi når målene.
Planen danner grundlag for kommunens varmeplanlægning.
Mindre privatbilisme og mere cyklisme er en vigtig del af klimaindsatsen. Derfor låner kommunen elcykler ud til udvalgte målgrupper mod at de lader bilen stå.
Nyhedsbrevene udgives af kommunens klimateam 2 - 3 gange årligt og indeholder en beskrivelse af nogle af de klimaprojekter, som der er startet op.
Transporten står for 23 % af kommunens CO2 udledninger, hvor en stor del kommer fra pendling til og fra Frederikssunds mange private erhvervsvirksomheder. Derfor er samarbejde med erhvervslivet om grøn transport en vigtig klimaindsats.