Frederikssund Kommunes logo

Grøn omstilling

Frederikssund Kommune har vedtaget en ambitiøs klimastrategi
Klimahandleplanen har fokus på tre overordnede indsatser: Fossilfri drift af kommunen, Transport og Energi
Frederikssund Kommune har igangsat arbejdet med at blive en fossilfri virksomhed
Arbejdet med Mobilitetsplanen skal sikre den grønne omstilling på transportområdet i kommunen
Planen danner grundlag for kommunens varmeplanlægning.
Info om fremtidige varmeforsyningsmuligheder til ejendomsejere med naturgas- eller oliefyr.