Frederikssund Kommunes logo

Myndighed og Ansvar

Myndighed

Lov om kystbeskyttelse giver mulighed for, at ejere af ejendomme langs kysten kan søge om tilladelse til at lave kystsikring mod erosion fra bølger og højvande, fx diger, sandfodring og højvandsmur. Det er kommunen, der behandler ansøgninger om etablering af anlæg til kystbeskyttelse. Kommunen sørger for at høre alle andre relevante myndigheder.

Du skal søge tilladelse, hvis du ønsker at etablere, ændre eller genoprette kystbeskyttelse på din ejendom. Ansøgning om kystbeskyttelses skal foregå digital via ansøgningsskema til Frederikssund Kommune. De relevante skemaer til ansøgningen kan du få tilsendt ved at ringe til Team Natur og Miljø.

Kystdirektoratet har lavet en vejledning om kystbeskyttelse  der giver overblik over de forskellige aspekter ved kystbeskyttelse.

Ansvar

Det er den enkelte grundejer der er ansvarlig for at sikre sin ejendom mod erosion og oversvømmelse fra havet.

Kystsikring er dog normalt ikke noget der fortages af en enkelt ejendom men grundejere udfører kystsikring enten i grundejerforeninger eller kystbeskyttelseslag.