Frederikssund Kommunes logo

Højvandsbeskyttelse af det nordlige Frederikssund

Oversigt over det foreslåede digeforløb

Ud til Græse Ådal i det nordlige Frederikssund er der mange ejendomme der er oversvømmelsestruede. Det viste Bodil stormen i 2013, hvor mange huse var meget tæt på at blive oversvømmet. Når havenes vandstand som et resultat af klimaforandringer stiger i de kommende år, bliver oversvømmelsesrisikoen større. Derfor ønsker mange af borgerne at etablere et beskyttende dige. Frederikssund Kommune arbejder sammen med en dige-arbejdsgruppe om at undersøge mulighederne for at etablere et dige, og har bidraget med midler til at udarbejde et dispositionsforslag til et projekt. 

Seneste udvikling

Frederikssund kommune arbejder sammen med det rådgivende ingeniørfirma COWI om projektering og udarbejdelse af myndighedsprojekt.

Links til dokumenter

Nyhedsbrev april 2023 

Nyhedsbrev september 2022 - stærk strøm under det planlagte dige

Afgørelse om fremme - sendt til grundejere september 2021

Kort over projektområde - viser ejere af fast ejendom der opnår beskyttelse og derfor kan blive bidragspligtige. august 2021

Foreløbig tidsplan for projektet - august 2021

Niras nye Dispositionsforslag for Frederikssund Nord udarbejdet i juli 2021 kan læses her. 

Væsentlighedsvurdering af dispositionsforslag - vurdering af projektets mulige påvirkning af Natura 2000 områder og Bilag-IV arter. juli 2021
Frederikssund Kommunes præsentationen fra borgermødet i september 2020

Niras præsentation fra borgermødet i september 2020

Dispositionsforslag til Højvandsbeskyttelse Linderupvej udarbejdet af Niras i 2017 kan læses her.

Her kan § 2 udtalelse - Højvandsbeskyttelse Linderupvej, Frederikssund læses.