Frederikssund Kommunes logo

Kystbeskyttelse i Dalby Huse

Skitseprojekt Dalby Huse

Frederikssund Kommune har i perioden efter Bodilstormen i 2013 fået udarbejdet et Skitseprojekt for højvandsbeskyttelse af Dalby Huse. Der er et borgerønske om at igangsætte et kommunalt fællesprojekt for området, men projektet er pt. ikke prioriteret.

Tidsplan: Forældet efter vedtagelse af ny kystbeskyttelseslov. se i stedet procesplan for kommunale fællesprojekter nedenfor.

Procesplan for kommunale fællesprojekter 

Berørte matrikler Dalby HuseBerørte matrikler Dalby Huse - kote 287 cm DVR90  - Klik for kort for større format

Rapport Dalby Huse

Rapport - Skitseprojekt Dalby Huse 

Her kan §2 udtalelse - højvandsbeskyttelse ved Dalby Huse læses.

Her kan kontaktinformation om  Digelaget Dalby Huse læses.