Tilbud til demensramte og deres pårørende

Støtte, vejledning, rådgivning og undervisning

Du kan få besøg af demenskonsulenten, eller I kan mødes et neutralt sted i Kommunen. Hyppigheden af besøg eller møder afhænger af de behov og problemstillinger, der opstår i demensforløbet.

Viden om demens - Kursus for pårørende

Få viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer. Kurset er for pårørende til borger med en demensdiagnose, eller som er i gang med at blive udredt og som bor i Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød eller Hørsholm kommune. Se kursus datoer i de otte kommuner.

Pårørendegrupper

Vi tilbyder, at du kan deltage i en pårørendegruppe, hvor du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med demenskonsulenterne.

Der findes pårørende grupper for henholdsvis  ægtefæller til demensramte i egen bolig og for ægtefæller til demensramte der bor i plejebolig.

Demenscafé

For ægtepar, hvor den ene har demens. Vi annoncerer i lokalpressen og her på hjemmesiden, når der er demenscafe. Se datoerne for hvornår de næste demenscaféer  afholdes.

Dagaktivitet

Kommunen har flere demensdaghjem og tilbud om dagaktivitet.

Afløsning / aflastning
Som ægtefælle til et demensramt menneske kan man være meget bundet i hjemmet. Kontakt demenskonsulenten, hvis du ønsker noget af ovenstående.

Øvrige tilbud

En gang pr. måned inviteres der til dans for demensramte i Palmehaven på Tolleruphøj.

Demenskonsulenten kan vejlede dig om kommunens øvrige tilbud, som ikke er specielt målrettet demensramte og deres pårørende.

Du kan også få information ved at klikke på nedenstående links.