Frederikssund Kommunes logo

Tilbud til demensramte og deres pårørende

Vejledning i forløbet med en demenssygdom

Du kan få besøg af din demenskoordinator, eller I kan mødes et neutralt sted i Kommunen. Hyppigheden af besøg eller møder afhænger af de behov og problemstillinger, der opstår i demensforløbet.

Kontakt demenskonsulenten hvis du ikke får anden hjælp. Du skal kontakte hjemmesygeplejen hvis du får hjælp i hjemmet.

Viden om demens - Kursus for pårørende

Få viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer. Kurset er for pårørende til borgere med en demensdiagnose, eller borgere som er i gang med at blive udredt, og som bor i Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød eller Hørsholm kommune. Se kursus datoer i de otte kommuner.

Pårørendegrupper

Vi tilbyder, at du kan deltage i en pårørendegruppe, hvor du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med demenskonsulenterne.

Der findes pårørende grupper for henholdsvis  ægtefæller til demensramte i egen bolig og for ægtefæller til demensramte der bor i plejebolig.

Demenscafé

For ægtepar, hvor den ene har demens. Vi annoncerer i lokalpressen og her på hjemmesiden, når der er demenscafe. Se datoerne for hvornår de næste demenscaféer afholdes.

Dagaktivitet

Kommunen har et demensdaghjem og andre tilbud om dagaktivitet, samt tilbud om afløsning og aflastning.

Holdtræning for borgere med demenssygdom

Der tilbydes træning på hold til borgere med demens,  som ikke kan træne på andre måder. 

Tilbud målrettet yngre borgere med demens og deres pårørende

Til dig der er under 70 år og har en demenssygdom, er der tilbud om aktivitet og fællesskab i Hillerød. Læs mere hos Demensvenligt Nordsjælland om tilbud til yngre borgere med demens og deres pårørende.

Hjælpemidler til borgere med demens

Der findes en række teknologiske og ikke-teknologiske hjælpemidler, som kan anvendes af borgere med demens, andre hukommelsesproblemer eller kognitive funktionsnedsættelser.

I Hjælpemiddelbasen kan man søge på hjælpemidler og læse om hjælpemidler, der kan hjælpe borgere med demens.

Kontakt din demenskoordinator eller Visitation og Hjælpemidler for yderligere rådgivning.

Øvrige tilbud

Demenskoordinatoren og Visitation og Hjælpemidler kan vejlede dig om kommunens øvrige tilbud, som ikke er specielt målrettet demensramte og deres pårørende.

Du kan også få information ved at klikke på nedenstående links.