Frederikssund Kommunes logo

Demensstrategi 2021 - 2025

Velfærdsudvalget vedtog 5. oktober 2021 en strategi for demensområdet for de kommende år.

Demensstrategien er udviklet med input fra demensramte borgere og deres pårørende, fra Ældrerådet og Handicaprådet og fra fagpersoner fra ældreområdet, sundhedsområdet og socialområdet.

Strategien skal sikre, at borgerne modtager en tidlig og rehabiliterede indsats, som er central for, at man længst muligt kan leve et selvstændigt liv på trods af en demenssygdom. Både demensramte og deres pårørende skal kunne indgå i trygge og meningsfulde fællesskaber, og kommunens indsats skal hjælpe til, at hverdagslivet fungerer, så den demensramte og de pårørende kan opretholde en meningsfuld hverdag. Endelig sætter strategien fokus på, at borgerne skal møde medarbejdere, der har viden om demens, når de modtager støtte og pleje fra kommunen.