Frederikssund Kommunes logo

Madservice

Du kan blive visiteret til madservice, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor ikke er i stand til at lave mad.
Det er en forudsætning, at der ikke er andre voksne i husstanden, som kan varetage opgaven.

Du skal henvende dig i Voksenstøtte og Hjælpemidler, hvis du vil søge om madservice.

Et måltid mad består af hovedret og biret.

Hvis du i forvejen er tilknyttet madservice, kan du efter særlig visitation få leveret madpakke, og du har mulighed for at købe proteindrikke og salat.

Se prisen på madservice