Frederikssund Kommunes logo

Hjemmehjælp

Du kan få hjælp til personlig pleje og nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som du ikke selv kan udføre på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Det kan for eksempel være personlig hygiejne, påklædning, rengøring, indkøb eller tøjvask.

Kontakt Voksenstøtte og Hjælpemidler på hverdage kl. 9 - 12, hvis du har behov for hjælp. Telefon 47 35 19 00.

I pjecen Visitation til personlig og praktisk hjælp kan du læse mere om rammerne for at få hjælp.

Kvalitetsstandarderne, der udtrykker Kommunens serviceniveau, kan du se, hvornår du kan få hjælp, og hvad du kan få hjælp til.

Sådan bevilliges hjælpen

Visitation og Hjælpemidler registrerer din ansøgning i kommunens IT-fagsystem.

Visitatoren aftaler tid for et besøg hos dig, så I kan tale om, hvilken hjælp du har brug for. Du kan invitere en bisidder med til besøget. Det kan være en ven, en pårørende eller måske en repræsentant fra Ældrerådet.

Ud fra samtalen vurderer visitator, hvordan du klarer din hverdag og din situation som helhed, og måske foreslår hun andre former for hjælp end det, du har søgt om.

Hvis du har mistet færdigheder, vil du som udgangspunkt få tilbud om et målrettet og tidsbestemt rehabiliteringsforløb.

Derefter vurderer visitator igen din situation og beslutter, hvilken hjælp du kan få.

Du får en skriftlig afgørelse. Den er truffet på grundlag af visitators besøg og det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget, og som er udtrykt i kvalitetsstandarderne .

Når du har fået bevilget hjælp, skal du inden for to hverdage give Voksenstøtte og Hjælpemidler besked om dit valg af leverandør. Leverandøren vil så kontakte dig for at aftale, hvornår hjælpen skal leveres.

Tilsyn

Frederikssund Kommune har pligt til at føre tilsyn med, at du modtager de ydelser, du har fået tildelt, og at ydelserne leveres i overensstemmelse med de kvalitetsstandarder som Byrådet har vedtaget. Tilsynene bidrager således til at sikre, at der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet i Frederikssund Kommune.

Kommunen har ligeledes pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik, der revideres én gang årligt. Tilsynspolitikken indeholder kommunens procedurer for udførelse af tilsyn og for opfølgning på tilsynet.

Hjælp os med at lære af vores fejl. Se, hvordan du rapporterer Utilsigtede hændelser.