Frederikssund Kommunes logo

Omsorgscentre

Frederikssund Kommune har fem omsorgscentre med i alt 278 plejeboliger.
Boligerne er fordelt på:

 • Omsorgscenteret Nordhøj - 50 boliger
  Nordhøj 4, 4050 Skibby. 4735 2100
 • Omsorgscenteret De Tre Ege - 48 boliger
  Parkvej 2, 3630 Jægerspris. 4735 1798
 • Omsorgscenteret Pedershave - 96 boliger
  Pedershave Alle 4, 3600 Frederikssund. 4735 1990 
 • Omsorgscenteret Tolleruphøj - 31 boliger
  Roskildevej 160 A, 3600 Frederikssund. 4735 3100
 • Omsorgscenteret Solgården - 46 boliger
  M. P. Jensensvej 4, 3550 Slangerup. 4735 2700.

Se mere om de enkelte omsorgscentres indretning, ydelser m.v. på plejehjemsoversigten.

Udover Frederikssund kommunes omsorgscentre, har Attendo friplejehjemmet, Lærkevej Plejecenter  med 70 friplejeboliger.

Hvis du vil søge om en plejebolig, skal du kontakte Voksenstøtte og Hjælpemidler.

Visitator vurderer ud fra din situation som helhed, om du kan optages på ventelisten.
Den første ledige bolig bliver tilbudt til den borger, som visitator vurderer har det største behov.

Læs mere om ansøgning og visitation til plejebolig.

Vision for plejeboligerne

"Beboerne i Frederikssund Kommunes plejeboliger bor og lever trygt og godt."
Visionen uddybes i 3 sætninger

 • Beboernes liv er fortsat styret af deres personlige livsværdier
 • Beboerne har fortsat indflydelse på deres eget liv
 • Beboerne har mulighed for at vælge.

Visionen omsættes af medarbejderne. Det sker i tæt samarbejde med beboeren, dennes familie / netværk og andre faggrupper / samarbejdsparter. Medarbejdernes støtte, omsorg og indsats for at virkeliggøre visionen er styret af Frederikssund Kommune personalepolitiske værdier:

 • Dygtighed
 • Engagement
 • Samarbejde.