Frederikssund Kommunes logo

Velkommen i Rådgivningshuset

I Rådgivningshuset kan borgere med fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og deres pårørende, møde medarbejdere fra Frederikssund Kommune og hurtigt få råd, vejledning og støtte.

I Rådgivningshuset kan vi hjælpe dig, der er over 30 år og har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller har et fysisk eller psykisk handicap, og ikke får personstøtte fra Frederikssund Kommune i forvejen (mentor, støtte- og kontaktperson eller hjemmevejleder).

Rådgivningshusets tilbud om rådgivning, vejledning og vurdering af dine udfordringer, lader sig bedst gøre, når du møder frem personligt. Kom derfor forbi Rådgivningshuset i åbningstiden, hvor du kan få en kop kaffe og en snak med en medarbejder. I Rådgivningshuset vil vi sammen med dig tage udgangspunkt i dit liv og de udfordringer, du oplever og finde løsningsmuligheder uden tunge procedurer og lange ventetider.

I Rådgivningshuset er du en aktiv medspiller og byder efter bedste evne selv ind med dine ønsker, ressourcer og bud på løsninger.

I Rådgivningshuset kan du få hjælp, hvis du:

 • er over 30 år
 • har psykiske udfordringer
 • har fysiske udfordringer
 • har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen
 • føler dig isoleret
 • du får post, du ikke forstår
 • har problemer med at styre din økonomi
 • har brug for rådgivning om alkohol eller stoffer

I Rådgivningshuset kan du blandt andet få hjælp til:

 • at skabe struktur i din hverdag
 • at få hjælp til din økonomi
 • at håndtere følelser
 • at være pårørende
 • at få kontakt til frivillige foreninger og anden frivillighed
 • at håndtere dine psykiske eller fysiske udfordringer
 • at skabe dialog med dit netværk
 • at samarbejde med andre instanser, eks. andre afdelinger

Rådgivningshuset har mulighed for at henvise dig til:

 • Rådgivning og vejledning
 • Samtale
 • Netværksforløb
 • Gruppeforløb
 • Afklaring af støtte
 • Misbrugsbehandling i Novavi

Gratis mundbind

Regeringen har vedtaget krav om mundbind i bl.a. offentlige transportmidler, på nogle typer uddannelsesinstitutioner samt ved flere steder med offentlig adgang.

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse eller SU - hvor din uddannelsesinstitution er omfattet af krav om at bære mundbind,

tilhører du målgruppen der kan få udleveret gratis mundbind, hvis det belaster din økonomi væsentligt.

Du kan få udleveret mellem 5-10 mundbind ad gangen alt efter dit behov.

Særligt socialt udsatte kan også få udleveret gratis mundbind.

Udlevering kan ske ved henvendelse til:

 • Borgercenter ved Rådhusets hall i Rådhusets åbningstid for personlig betjening.
 • Ungekontakten på Campus om torsdagen.
 • Rådgivningshuset på Kilde Alle 7 i åbningstiden.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunens Callcenter på tlf. 47351000.

Du finder Rådgivningshuset her:

Kilde Alle 7
3600 Frederikssund
Rådgivningshuset har åbent:

Mandag kl. 14-16
Onsdag kl. 10-12
Torsdag kl. 14-17

Du kan ringe til os i kommunens telefontid:

 • Mandag kl. 9.00 – 12.00
 • Tirsdag - Lukket
 • Onsdag kl. 9.00 – 12.00
 • Torsdag kl. kl. 9.00 – 12.00
 • Fredag kl. 9.00 – 12.00

Telefonnummeret er: 70 22 22 10.