Frederikssund Kommunes logo

Velkommen i Rådgivningshuset

Hvis du er over 30 år gammel og har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse der giver dig nogle udfordringer og/eller oplever sociale problemstillinger, er du velkommen til at kontakte Rådgivningshuset. Her står medarbejdere klar med råd og vejledning til dig eller dine pårørende.

Du har mulighed for at kontakte os i Rådgivningshusets åbne rådgivning ved personligt fremmøde, eller du kan kontakte os telefonisk.

Find Rådgivningshuset

Kilde Allé 7
3600 Frederikssund

Rådgivningshuset har åbent for personlig henvendelse:

Mandag kl. 13-16
Onsdag kl. 9-12
Torsdag kl. 13-17

Her er der altid kaffe/te på kanden med ro og tid til at forberede sig til en snak om din oplevelse af behov for hjælp og udfordringer. Du får en indledende samtale samme dag som du henvender dig i den åbne rådgivning, hvor vi samtidig afklarer et eventuelt akut behov for hjælp. Så vidt samtalen resulterer i et videre forløb, vil du have den næste aftale i kalenderen inden du går derfra.

Ring til os i kommunens telefontid

Mandag kl. 9.00 – 12.00
Tirsdag - Lukket
Onsdag kl. 9.00 – 12.00
Torsdag kl. kl. 9.00 – 12.00
Fredag kl. 9.00 – 12.00

Telefonnummeret er: 70 22 22 10.

Rådgivningshuset kan hurtigt yde vejledning i form af samtaler og igangsætte forebyggende støtteforløb.

I forbindelse med den indledende samtale vil du sammen med en medarbejder vurdere behovet for støtte og mulige indsatser.

Vi vil sammen med dig tage udgangspunkt i dine beskrivelser omkring din oplevelse af behov for hjælp i din dagligdag. Vi anvender princippet om hjælp til selvudvikling og finder sammen med dig mulige løsninger til at kunne mestre eget liv bedst muligt.

Pårørende kan kontakte os for råd og vejledning om mulighed for at få hjælp til at navigere rundt i den sociale lovgivning, herunder beskrive en bekymring for en pårørende.  

Rådgivningshuset kan i fællesskab med dig vurdere følgende muligheder

  • Råd og vejledning ved kortere samtale-forløb
  • Forebyggende støtte i et samtale-forløb op til seks måneder
  • Gruppeforløb
  • Støtte og kontaktperson med beskrevne indsatsmål
  • Misbrugsbehandling
  • Vejledning i forbindelse med hjemløshed og særlige tilbud i den forbindelse

Vi samarbejder tæt med blandt andet psykiatriske afdelinger, leverandører af misbrugsbehandling og Jobcenteret, og vi har fokus på sammenhængende borgerforløb hvor vi sammen med dig sikrer fælles handleplaner. 

Kommunen tilbyder behandling til borgere med misbrug. Misbrugsbehandling er gratis, og alle kan frit kan henvende sig på til Novavi for råd og vejledning.

Læs mere om misbrugsbehandling.