Misbrugsbehandling

Kommunen tilbyder behandling til borgere med misbrug, og har indgået samarbejdsaftale med Novavi, (det tidligere Lænken), om behandling af såvel alkohol som stofmisbrug.

Misbrugsbehandling er gratis, og alle kan frit kan henvende sig på til Novavi for råd og vejledning.

Yderligere information om alkohol

Særligt vedr. stofmisbrug: