Frederikssund Kommunes logo

Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Du eller dit barn kan få støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer, hvis den psykiske eller fysiske funktionsevne er varig nedsat.

Du skal altid ansøge om hjælpemidlet eller boligændringen, inden du anskaffer det.

Du kan søge digitalt om et hjælpemiddel eller en boligændring, eller ud kan printe ansøgningsskemaet, udfylde det og sende det til Voksenstøtte og Hjælpemidler.

Sådan behandles din ansøgning

Når Voksenstøtte og Hjælpemidler har modtaget din ansøgning, vil en medarbejder besøge dig og vurdere, om du eller dit barn er berettiget til støtte.
Forudsætningerne for at låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder er:

  • at der er tale om en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • at hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne, og dermed letter den daglige tilværelse i hjemmet væsentligt
  • at hjælpemidlet ikke er at betragte som almindeligt indbo
  • at hjælpemidlet ikke er et behandlingsredskab eller et træningsredskab.

Almindelig aldersbetinget funktionsnedsættelse berettiger ikke i sig selv til støtte.

Eksempler på hjælpemidler og boligændringer

  • Hjælpemidler: Ganghjælpemidler, kørestole, toiletforhøjer, kommunikationshjælpemidler
  • Personlige hjælpemidler: Arm- og benproteser,  parykker,  ortopædisk fodtøj
  • Boligændringer: Ændring af dørtrin, opsætning af ramper.

Høreapparater bevilges af Regionen Hovedstaden, telefon 38 66 50 00.

Batterier til høreapparater skal bestilles direkte hos Oticon via den elektroniske blanket på leverandørens hjemmeside. Hvis du ikke har adgang til internettet kan du bestille på telefon 63 15 40 12. Batterierne sendes direkte til din bopæl indenfor få dage.

Kommunen bevilger nødvendig reparation, der ligger udenfor den almindelige vedligeholdelsespligt.
Under reparationen kan kommunen eventuelt udlåne et andet hjælpemiddel.

Får mere at vide

Du kan læse mere i pjecen

Læs også om

I Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard - bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer kan du se, hvilket serviceniveau, du kan forvente.