Frederikssund Kommunes logo

Ledsageordning

Personer mellem 16 og 67 år der ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har ret til 15 timers ledsagelse om måneden.

Formålet med ledsagerordningen er at medvirke til normalisering og integration af disse personer i samfundet.

Ønsker du mere information eller at søge om ledsageordning kan du kontakte Voksenstøtte og Hjælpemidler på tlf.nr. 47 35 10 00.

Personer med handicap har som andre behov for at kunne komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle- og sociale aktiviteter, uden altid at bede familie, venner m.m. om hjælp.

Der er ikke særlige krav om, hvortil ledsagelse kan ydes. Det kan være f.eks. være

  • biografture eller andre kulturelle arrangementer
  • indkøb
  • deltagelse i undervisning
  • sportsudøvelse
  • møder
  • ture i naturen etc. - brugeren bestemmer selv.

Brugeren skal selv betale egne samt ledsagerens udgifter til transport, entrébilletter m.m. Der ydes et fast årligt beløb til dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelsen.