Frederikssund Kommunes logo

Vielser

Sådan søger I om at blive viet efter 1. januar 2019.

Inden I kan blive gift, skal I udfylde en ægteskabserklæring til enten Kommunen eller Familieretshuset.
Ægteskabserklæringen skal udfyldes digitalt fra www.borger.dk.

I skal søge Kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Ellers skal I søge hos Familieretshuset.
Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Vielse i kirke eller andet rådhus

Ønsker I at blive gift i en kirke eller på et andet rådhus, skal I bruge en prøvelsesattest. Den bliver udstedt af Byrådssekretariatet på baggrund af oplysningerne i ægteskabserklæringen og jeres personlige dokumenter. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Vielse i udlandet

Skal I giftes i udlandet, udsteder Byrådssekretariatet en ægteskabsattest på baggrund af ægteskabserklæringen. Ægteskabsattest skal afleveres til den myndighed, der skal vie jer i det pågældende land. Ægteskabsattesten er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Ændring af navne

Skal I skifte navn i forbindelse med vielsen, udfyldes en navneændringsblanket digitalt via www.borger.dk

Kirkekontoret modtager blanketten og foretager navneændringen. Yderligere information om regler for navneændring fås hos kirkekontoret.

Tid og dato for vielser

I kan blive viet på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, 3600 Frederikssund, indenfor rådhusets åbningstid samt lørdag formiddage.

På bryllupsdagen

Vielsen er en kort ceremoni, hvor der er mulighed for at udveksle ringe. Efter vielsen byder Rådhuset på et glas champagne.

Vielsen skal underskrives af to vidner. På hverdage stiller Rådhuset gerne vidner til rådighed, på lørdage skal I selv medbringe mindst et vidne.

Hvis parret ønsker det, må der gerne videofilmes og fotograferes under vielsen.