Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Vielser

Byrådssekretariatet udsteder prøvelsesattester til brug ved vielser i kirke og på rådhus.

Ægteskabserklæring med bilag

Når I vil giftes, skal I digitalt udfylde en ægteskabserklæring til den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Hvis I ikke har bopæl i landet

I skal udfylde en ægteskabserklæring til den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Samtidig betales et gebyr på 500 kr. for prøvelsen af ægteskabsbetingelserne. Ekspeditionstid 1 - 3 uger.

Ægteskabserklæringen skal udfyldes uanset om I skal giftes i kirke, på rådhus eller i udlandet.

Vielse i kirke eller andet rådhus

Ønsker I at blive gift i en kirke eller på et andet rådhus, skal I bruge en prøvelsesattest. Den bliver udstedt af Byrådssekretariatet på baggrund af oplysningerne i ægteskabserklæringen og jeres personlige dokumenter. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Vielse i udlandet

Skal I giftes i udlandet, udsteder Byrådssekretariatet en ægteskabsattest på baggrund af ægteskabserklæringen. Ægteskabsattest skal afleveres til den myndighed, der skal vie jer i det pågældende land. Ægteskabsattesten er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Ændring af navne

Skal I skifte navn i forbindelse med vielsen, udfyldes en navneændringsblanket digitalt via www.borger.dk

Kirkekontoret modtager blanketten og foretager navneændringen. Yderligere information om regler for navneændring fås hos kirkekontoret.

Tid og dato for vielser

I kan blive viet på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, 3600 Frederikssund, indenfor rådhusets åbningstid samt lørdag formiddage.

På bryllupsdagen

Vielsen er en kort ceremoni, hvor der er mulighed for at udveksle ringe. Efter vielsen byder Rådhuset på et glas champagne.

Vielsen skal overværes af to vidner. Rådhuset stiller gerne vidner til rådighed, hvis I ikke selv ønsker at medbringe dem. Om lørdagen skal I dog selv medbringe mindst et vidne. Blanketten med oplysning om vidner m.v. skal indsendes sammen med ægteskabserklæringen.

Der må gerne videofilmes og fotograferes under vielsen.