Frederikssund Kommunes logo

Planlægning af fremtiden med en demenssygdom

Der er flere muligheder for at tage hånd om fremtiden, hvis du har fået en demensdiagnose.

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du i god tid beslutte, hvem der i fremtiden skal foretage handlinger på vegne af dig. Det kan blive nødvendigt, hvis du bliver alvorligt syg eller på anden måde mister evnen til selv at tage dig af dine økonomiske og/eller personlige forhold.

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kan du læse Oplysningspjecen om fremtidsfuldmagt eller læse mere på Borger.dk 

Digital Fuldmagt

Med Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på Sundhed.dk eller til at melde flytning på Borger.dk.

Fuldmagt til bank

De fleste banker har deres egne fuldmagter, som de ønsker I anvender.

Værgemål

Nogle personer er på grund af deres helbred ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold. I en sådan situation kan det være nødvendigt, at vedkommende kommer under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på hans eller hendes vegne.

Du kan læse mere om værgemål på Borger.dk

Livshistorie

En livshistorie er en fortælling i ord og billeder om et menneskes liv, som kan være et redskab til både at hjælpe sig selv til at huske, og til at andre kan forstå, hvem man er.

Du kan lave en bog eller mappe om dit liv med foto og beskrivelser af personer, arbejde, familie, oplevelser, interesser og andet, der er eller har været vigtigt for dig igennem dit liv.

Plejetestamente

Med plejetestamente kan du beskrive det om dig, som du synes er vigtigt andre skal vide om dig, hvis du en dag ikke kan svare på det selv.

Du kan læse mere om plejetestamente på borger.dk.

Alzheimerforeningen har lavet en skabelon til et plejetestamente, som du kan bruge. Du kan også skrive på et almindeligt stykke papir, eller du kan lave en video eller lydoptagelse med dine ønsker.

Et plejetestamente er vejledende og har ikke juridisk gyldighed. Dine forhold kan ændre sig over tid, og derfor kan det være i strid med, hvad der er bedst for dig eller i strid med din selvbestemmelsesret, hvis man følger de ønsker, der står i plejetestamentet.

Livstestamente

I et livstestamente kan du oplyse, at du ikke ønsker livsforlængende behandling. Din læge kan vejlede dig om livstestamente. Du kan oprette et livstestamente på borger.dk.

Testamente

Et testamente er et juridisk dokument, der beskriver, hvad der skal ske med dine værdier og ejendele efter din død. Testamentet oprettes via en advokat.

Muligheder for hjælp til fuldmagter og testamenter

For hjælp til juridiske spørgsmål og evt. hjælp til blanketter, er der mulighed for at kontakte en advokat eller anden juridisk rådgivning.