Frederikssund Kommunes logo

Information om demens

Frederikssund Kommune tilbyder forskellige former for hjælp til demensramte og deres pårørende. Hvis du ikke er udredt for dine symptomer, anbefaler vi, at du bestiller tid hos egen læge til undersøgelse for demenssygdom.

Kontakt til kommunen

Hvis du har mistanke om begyndende symptomer på demenssygdom hos dig selv eller hos en i familien eller din omgangskreds, er du velkommen til at kontakte demenskonsulenterne.

Hvis du i forvejen har hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal du kontakte hjemmesygeplejen.

Hvad er demens? 

Demens er en fælles betegnelse, der dækker over forskellige sygdomme i hjernen. Symptomerne opstår på grund af et gradvist tab af hjerneceller.

Demenssygdommen udvikler sig ofte snigende. Man kan leve med sygdommen i mange år. Den kan ikke helbredes, men ved nogle typer demens kan medicin forsinke udviklingen af sygdommen. Korrekt pleje, omsorg og hjælp fra personer, der har forstand på demens kan medvirke til en bedre hverdag.

Symptomer og reaktioner

De ydre tegn på demens kan være:

  • Svækket hukommelse
  • Besvær med at udføre velkendte opgaver
  • Problemer med sproget
  • Manglende orientering i tid og sted
  • Dårlig eller nedsat dømmekraft
  • Problemer med at tænke abstrakt
  • Lægger ting de forkerte steder
  • Forandringer i humør og adfærd
  • Ændring i personlighed
  • Mangel på initiativ.

Tilbud til borgere med demens 

Læs mere om Frederikssund Kommunes tilbud til mennesker med demens og deres pårørende

Læs også nedenstående pjecer:

Pjecen mistanke om demenssygdom hos dig eller hos en du kender, dekoreret med eftertårsblade

Har du mistanke om demenssygdom hos dig selv eller hos én du kender?

Pjecen: til dig, som er pårørende til en, som har en demenssygdom, dekoreret med en gren fra et æbletræ med æbler på

Til dig, som er pårørende til én, som har en demenssygdom

Pjecen: Til dig som har en demenssygdom, dekoreret med grene med grønne blade

Til dig som har en demenssygdom

Links til uddybende information