Demens

Frederikssund Kommune tilbyder forskellige former for hjælp til demensramte og deres pårørende. Det er dog vigtigt, at du som det første bestiller tid hos egen læge til undersøgelse for demenssygdom.

Kontakt en demenskonsulent

Hvis du har mistanke om begyndende symptomer på demens hos dig selv eller hos en i familien eller din omgangskreds, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du i forvejen har hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal du kontakte hjemmesygeplejen. Ellers skal du kontakte demenskonsulenterne.

Hvad er demens? 

Demens er en fælles betegnelse, der dækker over forskellige sygdomme i hjernen. Symptomerne opstår på grund af et gradvist tab af hjerneceller.

Den mest udbredte demens-sygdom er Alzheimers sygdom. Den udvikler sig snigende, og der kan gå lang tid fra sygdommens start til man mærker noget. En anden udbredt demenssygdom skyldes mange små blodpropper i hjernen. Den udvikler sig mere i ryk.

Man kan leve med sygdommen i mange år. Den kan ikke helbredes, men man kan lindre meget med medicinsk behandling og korrekt pleje, omsorg og hjælp fra personer, der har forstand på demens.

Symptomer og reaktioner

De ydre tegn på demens kan være:

  • Forringet hukommelse, især for nye hændelser
  • Problemer med at bevare overblikket
  • Problemer med at orientere sig - i et ellers velkendt miljø
  • At sproget påvirkes, man kan glemme ord og få svært at sige hele sætninger
  • Ændringer i personligheden (humørsvingninger, vrede, angst, tristhed, passivitet og mistænksomhed)
  • Problemer med at få hverdagen til at fungere, f.eks. at tage hånd om den personlige hygiejne og indkøb
  • At man kan glemme at spise og drikke
  • Forvirring og nedsat evne til at genkende (ting eller personer).

Der kan gå lang tid, hvor det demente menneske selv eller de pårørende fornemmer at der er noget galt, uden rigtig at kunne sige hvad det er.

Den demensramte (og de pårørende) bliver urolige og usikre over forandringerne. - Nogle slår det hen, og det er ikke ualmindeligt at man forsøger at skjule at der er noget galt.

Den demensramte kan i lang tid skjule eller dække over problemerne, og derfor isolere sig fra samvær med andre.

Få mere viden om demens

Læs om kurser der arrangeres for pårørende til  demensramte.

Links til uddybende information

Links til relevant lovgivning