Frederikssund Kommunes logo

Dag- og døgntilbud

Dag- og døgntilbud til voksne inden for handicap- og psykiatriområdet
Udviklingsstrategi og styringsaftale over alle tilbud i regionen.
Tilsyn med kommunens tilbud.
Retningslinjer for beboer- og pårørenderåd i de kommunale botilbud.
For tilbud under Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Analyse af kommunens sagsbehandling på voksenhandicapområdet
Frederikssund kommunes kvalitetsstandarder for støtte til voksne