Frederikssund Kommunes logo

Hjemmesygepleje 

Hjemmesygepleje iværksættes fra dag til dag og ydes hele døgnet. Ved behov kan du selv eller din læge kontakte hjemmesygeplejerskerne på 47 35 27 28.

Hjemmesygeplejerskerne vejleder og motiverer dig, for at du kan blive helt eller delvist selvhjulpen.

Du kan få sygepleje til for eksempel:

 • Sårbehandling
 • Ernæringsvejledning
 • Medicinadministration, såsom injektioner, skift af smerteplaster og komplicerede medicindoseringer
 • Kroniske sygdomme, f.eks. diabetes, KOL, smerter, sclerose, borgere med misbrugsproblematik mm.
 • Sygepleje til alvorligt syge og døende

Modtagere af sygepleje får oprettet en journal i kommunens elektroniske omsorgssystem.

Vær opmærksom på at

 • Dit indgangsparti skal være fremkommeligt og oplyst, og om vinteren skal der være ryddet for sne
 • Husnumret skal kunne ses
 • Vi kan stille krav til belysning og møblering af hensyn til sygeplejerskens arbejdsstillinger
 • Hvis du har hund og / eller kat i hjemmet, skal du lukke dyrene inde i andet rum før sygeplejersken kommer, og mens sygeplejersken er i hjemmet
 • Der kan være udgifter forbundet med sygeplejerskens besøg – for eksempel indkøb af cremer, urinkolber, medicindoseringsæsker mm
 • Det er dit eget ansvar at få hentet medicin på apoteket
 • Du må ikke ryge i det tidsrum, hvor sygeplejersken er til stede

Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder  udtrykker Kommunens serviceniveau.