Frederikssund Kommunes logo

Den kommunale sygepleje 

Sygepleje udføres som udgangspunkt på én af kommunens tre sygeplejeklinikker. Kun hvis dette ikke er muligt, kan sygeplejen finde sted i eget hjem.

Når du tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik, undgår du at sidde i dit hjem og vente på sygeplejens besøg. I stedet kan du aftale en tid til besøg i sygeplejeklinikken, sådan som du kender det fra lægen og tandlægen.

Sygeplejeklinikkerne er placeret, så de er let tilgængelige. Desuden er de indrettet, så der er de bedste forhold for dig til at modtage den sygepleje, du har behov for.

Sygeplejen leveres i en tidsbegrænset periode - efter en individuel faglig vurdering med udgangspunkt i Frederikssund Kommunes kvalitetsstandard.

Sygeplejerskerne vejleder og motiverer dig, for at du kan blive helt eller delvist selvhjulpen.

Ved behov for sygepleje kan du kontakte os på hverdage mellem kl. 09.00 – 14.00 på telefon:

47 35 17 46 (Jægerspris og Skibby)

47 35 17 10 (Slangerup og Frederikssund)

Du kan få sygepleje til for eksempel:

 • Sårbehandling
 • Ernæringsvejledning
 • Medicinadministration, såsom injektioner, skift af smerteplaster og komplicerede medicindoseringer
 • Kroniske sygdomme, f.eks. diabetes, KOL, smerter, sklerose, hjerte-/karsygdomme, misbrug m.m.
 • Sygepleje til alvorligt syge og døende
Modtagere af sygepleje får oprettet en journal i kommunens elektroniske omsorgssystem.

Hvis du modtager sygepleje i eget hjem

 • Skal dit indgangsparti være fremkommeligt og oplyst, husnummeret skal være synligt, og om vinteren skal der være ryddet for sne
 • Kan vi stille krav til belysning og møblering af hensyn til sygeplejerskens arbejdsstillinger
 • Skal din eventuelle hund og / eller kat lukkes ind i et andet rum før sygeplejersken kommer, og mens sygeplejersken er i hjemmet
 • Må du ikke ryge i det tidsrum, sygeplejersken er til stede

Vær opmærksom på

 • Sygeplejen er gratis, men der kan være udgifter forbundet med for eksempel indkøb af cremer, urinkolber, medicindoseringsæsker (til 4 uger) m.m.
 • Det er dit eget ansvar at hente medicin på apoteket
 • Kommunen yder ikke befordringsgodtgørelse til transport til klinikkerne