Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Magtanvendelse

I omsorgsarbejdet med borgere med særlige behov kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens selvbestemmelse og integritet. I serviceloven er der fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.

Medarbejdere i kommunale og private tilbud skal ved indberetning eller ansøgning om magtanvendelse benytte nedenstående skemaer

Frederikssund Kommunes retningslinjer og instrukser på området findes her.

Se også Tjekliste for indberetning og ansøgning om magtanvendelse.

Udfyldte skemaer sendes til Frederikssund Kommunes Magtanvendelsesudvalg: magtanvendelse@frederikssund.dk.

Hvis du sender fra en anden kommune end Frederikssund eller fra et privat tilbud, skal du være opmærksom på at sende sikkert. 

Magtanvendelsesudvalget er et administrativt udvalg, som består af fagpersoner under Ældre og Social Service. Udvalget vurderer indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse over for voksne borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

Socialministeriets har udarbejdet nedenstående foldere vedrørende magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse beskrives endvidere i Bekendtgørelse nr. 839 af 20. juni 2017 samt i Vejledning om magtanvendelse 

Ved behov for vejledning, herunder spørgsmål til lovgivning og udfyldelse af skemaer, kan der rettes henvendelse til magtanvendelsesudvalget magtanvendelse@frederikssund.dk eller til Ældre og Social Service, tlf. 47 35 10 00.