Frederikssund Kommunes logo

Magtanvendelse

I det pædagogiske arbejde med borgere med særligt behov kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens selvbestemmelse og integritet. I serviceloven er der fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.

Magtanvendelsesudvalget er et administrativt udvalg som består af fagpersoner under Ældre og Social Service. Udvalget vurderer indberetninger og ansøgninger vedr. magtanvendelse over for borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

Medarbejdere i kommunale og private tilbud skal ved indberetning eller ansøgning om magtanvendelse benytte nedenstående skemaer

Se Procedure for indberetning, ansøgning og behandling af magtanvendelser på det specialiserede voksenområde.

Udfyldte skemaer sendes til magtanvendelse@frederikssund.dk

Socialministeriets har udarbejdet nedenstående foldere vedrørende magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse beskrives endvidere i Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 samt i Vejledning om magtanvendelse

Ved behov for vejledning, herunder spørgsmål til lovgivning og udfyldelse af skemaer, kan der rettes henvendelse til magtanvendelsesudvalget magtanvendelse@frederikssund.dk eller til Ældre og Social Service, tlf. 47 35 10 00.