Frederikssund Kommunes logo

Magtanvendelse

I omsorgsarbejdet med borgere med særlige behov kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens selvbestemmelse og integritet. I serviceloven er der fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.

Medarbejdere i kommunale og private tilbud skal ved indberetning eller ansøgning om magtanvendelse benyttes skemaer som hentes på Social og Boligstyrelsens hjemmeside.

Magtanvendelsesudvalget er et administrativt udvalg, som består af fagpersoner under Center for Voksenstøtte og omsorg. Udvalget vurderer indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse over for voksne borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse fremgår af lovens kapitel 24, Reglerne om magtanvendelse beskrives i Bekendtgørelsen nr. 1239 af 22. november 2019 samt vejledning om magtanvendelse af 14. december 2019.

Kommunikér sikkert med kommunen.

Frederikssund Kommune opfordrer alle til at kontakte kommunen via Digital Post.

Hvis du er borger

Hvis du er borger skal skrive til os fra din digitale postkasse, idet al kommunikation mellem dig og kommunen skal foregå krypteret og sikkert.

Læs om digital post for borgere her: www.borger.dk 

Hvis du er myndighed eller samarbejdspartner

Hvis du er en anden myndighed eller samarbejdspartner kan du kontakte Frederikssund Kommunes Magtanvendelsesudvalg via www.virk.dk (mærket Center for Voksenstøtte og Ældre, Magtanvendelsesudvalget). 

Hvis du som myndighed eller virksomhed vælger at sende sikker post fra dit eget mailprogram, skal du installere et certifikat. Husk du skal downloade og installere certifikatet i din mail-klients adressebog, før du kan sende sikker post.

Ved behov for vejledning, herunder spørgsmål til lovgivning og udfyldelse af skemaer, kan der rettes henvendelse til Magtanvendelsesudvalget, Center for Voksenstøtte og Ældre, på 47 35 10 00.