Frederikssund Kommunes logo

Kontrol med sociale ydelser

Frederikssund Kommune har en kontrolgruppe, som bl.a. foretager kontrol i sager med udbetaling af sociale ydelser. Formålet er at bremse socialt bedrageri og sikre, at vi undgår fejludbetalinger.

Kontrolgruppen arbejder på tværs af alle afdelinger i kommunen med helhedsorienteret sagsbehandling som udgangspunkt. Vi indgår i et samarbejde med borgeren om at udrede eventuelle anmeldelser, og vi giver råd og vejledning på tværs af kommunens områder.   

Både anonyme og navngivne anmeldelser samt interne henvendelser fra kommunens ansatte sagsbehandles. Herudover foretages der registersamkøring på tværs af mange udbetalings- og skattesystemer som kan medføre, at der vil blive foretaget en kontrol i en udbetaling af en ydelse.

En sagsbehandling af en kontrolsag kan medføre indstilling til stop af ydelse, eventuelt med tilbagebetalingskrav, hvis en borger har fået udbetalt en ydelse uberettiget. Nogle sager anmeldes til politiet, hovedsagligt hvor en borger har modtaget pengene vel vidende, at borgeren ikke var berettiget.

Vi samarbejder med andre offentlige myndigheder som Udbetaling Danmark, SU og SKAT.

Herudover har vi et nært samarbejde med boligselskaber i Frederikssund Kommune.

Du har mulighed for at anmelde en mistanke om snyd med sociale ydelser. Se nedenfor.

Er du i tvivl, om du fortsat er berettiget til dine ydelser, eller har du lignende spørgsmål, kan du skrive til Kontrolgruppen via Digital Post, eller ringe på 47 35 10 00. 

Vi vejleder dig gerne, hvis du er i tvivl om dine ydelser, eller hvis du står overfor ændringer i dine forhold, som kan have betydning for dine ydelser.