Frederikssund Kommunes logo

Hjerneskadekoordination

Frederikssund Kommune har en hjerneskadekoordinator der tilbyder råd og vejledning til dig der har fået en hjerneskade og dine pårørende.

En pludselig opstået hjerneskade skyldes oftest:

  • Blodprop eller blødning i hjernen
  • Slag mod hovedet fx i forbindelse med trafikuheld

Hjerneskadekoordinatorens opgave er blandt andet at sikre, at du oplever mest mulig sammenhæng og tryghed i din rehabilitering.

Rehabilitering betyder blandt andet at samarbejde målrettet med borgeren, fagpersoner og pårørende frem mod det bedst mulige liv efter en skade.

Læs mere i pjecen Hjerneskadekoordination om hvordan hjerneskadekoordinatoren kan hjælpe dig.