Frederikssund Kommunes logo

Pårørendegruppe til dig som er ægtefælle til en demensramt

Der kan være mange forandringer i hverdagen, når en i familien får en demenssygdom. Som ægtefælle eller samlever kan du opleve at stå alene med mange problemstillinger.

Vi tilbyder, at du kan deltage i en pårørendegruppe, hvor du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med demenskonsulenterne.

Pårørendegruppens formål er, at deltagerne kan snakke og støtte hinanden i de udfordringer og problemstillinger, der følger med at være ægtefælle til en demensramt. Viden om sygdommen, og om hvordan du håndterer vanskelige situationer, kan være med til at give jer en bedre hverdag.

Deltagernes ønsker og behov er i fokus

Deltagernes ønsker og behov er omdrejningspunkt for møderne.

I pårørendegruppen kan du fortælle om din dagligdag og stille spørgsmål til de andre deltagere og til demenskonsulenten. I mange tilfælde kan det hjælpe bare at fortælle om det svære i dagligdagen og at dele det med andre, der er i en lignende situation.

Ofte vil det være aktuelt at komme ind på følgende emner:

  • Demenssygdomme og deres indflydelse på hjerne og adfærd.
  • Rollen som pårørende, og hvordan du passer på dig selv.
  • Aktivering og stimulering af mennesker med demenssygdom.
  • Strukturering af dagligdagen og indretning af hjemmet.
  • Hvordan du kan give en god omsorg.
  • Lovgivningens muligheder.

Normer og etik i gruppen

Både demenskonsulenten og deltagerne har tavshedspligt, så alle personlige oplysninger bliver inden for gruppen.

Det er tilladt at vise følelser, og vi tilstræber stor åbenhed. Gruppen er præget af respekt for og tillid til hinanden.

Det er vigtigt, at alle kommer til orde, men du kan nøjes med at lytte, hvis du ind imellem har brug for det.

Vi taler ikke om konkrete emner, der vedrører samarbejdet med Hjemmeplejen eller Sygeplejen. Her henviser vi til, at du taler med Hjemmeplejen eller Sygeplejen.

Hvor og hvornår?

Østergården
Frederiksborgvej 6
3600  Frederikssund

3. onsdag i hver måned kl. 10.00 - 12.00.

Tilmelding til demenskonsulenterne:

Trine Vejlgaard Nielsen
Tlf. 30 61 34 57

Berit Sandstrøm
Tlf. 20 14 03 05

Vi glæder os til at se dig!