Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder 2024 - støtte til voksne - til dig med særlige behov

Hjælpemidler

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om hjælpemidler og lignende.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og Velfærdsteknologi
Kommunikationshjælpemidler
Nødkald

Transport

I dette afsnit kan du finde kommunens tilbud om handicapkørsel og støtte til køb af bil.

Individuel handicapkørsel
Støtte til køb af bil

Træning og genoptræning

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om træning og genoptræning. Vi har tilbud til dig, som har brug for at genvinde eller vedligeholde dine færdigheder.

Genoptræning (efter sundhedsloven)
Træning (efter serviceloven)

Behandling

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om behandling. Der er tilbud til dig, som har brug for sygepleje og dig som har brug for tandpleje.

Sygepleje
Bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater
Omsorgstandpleje
Specialtandpleje
Socialtandpleje
Særligt Behandlingstilbud

Misbrug

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om behandling af misbrug. Vi har både tilbud til dig, som er afhængig af alkohol og dig, der er afhængig af stoffer.

Behandling for alkoholmisbrug
Behandling for stofmisbrug

Personlig støtte

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om personlig støtte. Vi har tilbud til dig med handicap og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og vi har tilbud til dig, der ikke længere kan klare alle opgaver selv.

Overgang fra ung til voksen
Gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte
Rehabiliteringsforløb
Personlig støtte (personlig pleje)
Selvudpeget hjælper til udførsel af personlig pleje og praktisk hjælp
Socialpædagogisk støtte
Ledsageordning
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
Borgerstyret personlig assistance – BPA
Kontant tilskud
Kontaktperson for døvblinde
Dækning af nødvendige merudgifter
Afløsning og aflastning til pårørende til voksne med særlige behov

Støtte til praktiske opgaver

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om støtte til praktiske opgaver som for eksempel afhentning af medicin, rengøring, tøjvask og indkøb.

Anden praktisk støtte
Rengøring
Tøjvask
Indkøbsordning samt støtte til indkøb
Madservice
Tilberedning/anretning af mad

Uddannelse og beskæftigelse

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om uddannelse og beskæftigelse for dig, som har psykiske og/eller fysiske udfordringer.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Beskyttet beskæftigelse
IPS – Individuelt planlagt job med støtte

Dag- og aktivitetstilbud

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige dagtilbud. Vi har tilbud til dig med handicap og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Vi har også tilbud til dig, der af andre grunde har brug for støtte til at deltage i forskellige aktiviteter.

Aktivitets- og samværstilbud

Ophold

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om midlertidige ophold. Vi har tilbud til dig med nedsat funktion, med handicap og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og vi har tilbud til dig, der har et stort behov for pleje, behandling og/eller rehabilitering. Vi har også tilbud til dig, som er pårørende til en borger med behov for støtte.

Akutophold
Korterevarende tilbud til hjemløse (boformer til personer med særlige sociale problemer)
Kvindekrisecentre
Rehabiliteringsophold

Bolig

I dette afsnit kan du finde kommunens forskellige tilbud om bolig. Vi har tilbud til dig med handicap og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og vi har tilbud til dig, der har et stort behov for pleje.

Handicapvenlige boliger
Plejebolig
Indsatser i plejeboliger
Midlertidigt botilbud
Længerevarende botilbud

Ordliste

Ordliste