Frederikssund Kommunes logo

Støtte- og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service §85

Socialpsykiatrien tilbyder støtte til kommunens borgere på 30 år og derover, der af forskellige årsager har psykosociale udfordringer. Borger skal være visiteret til ordningen.

Alle som oplever at have behov for støtte kan henvende sig til Rådgivningshuset på Lundevej 13, 3600 Frederikssund. Derudover kan alle henvende sig til Rådgivningshuset, hvis man ønsker at gøre opmærksom på, at der er et menneske, der har behov for hjælp.

Når Rådgivningshuset har modtaget en henvendelse, afgøres det om man kan få støtte. Herefter bliver man kontaktet af en støtte-kontaktperson fra Socialpsykiatrien, som tilbyder en indledende samtale, hvor det videre forløb planlægges.

Ønsker du mere information om tilbuddet eller bestille tid til samtale hos en sagsbehandler, er du velkommen til at ringe til Rådgivningshuset på tlf. 70 22 22 10

Har du brug for rådgivning eller støtte og er du under 30 år skal du henvende dig til Ungekontakten.