Frederikssund Kommunes logo

Kvindekrisecentre 

Kvindekrisecentre i hele Danmark tilbyder midlertidigt ophold og beskyttelse til kvinder udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler herom eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold. På et kvindekrisecenter kan kvinden få omsorg, støtte og rådgivning med henblik på at skabe et liv uden vold efter opholdet på krisecentret. Er der børn med, får disse også omsorg og støtte under opholdet.

Der kan tages ophold på alle tilbud, som er godkendt på Tilbudsportalen  eller på LOKK´s (Landsforeningen af kvindekrisecentre).

Læs kvalitetsstandarden for ophold på kvindekrisecenter i det samlede katalog over principper og serviceniveauer på det specialiserede socialområde, som er vedtaget af Byrådet 2023.