Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Viden om demens - kursus for pårørende

Når et menneske får en demenssygdom, påvirker det hele familien. Der kan være mange forandringer i hverdagen, og som pårørende kan du opleve at stå alene med mange problemstillinger.

Viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer, kan være med til at give jer en bedre hverdag i familien.

Du kan deltage på kurset, hvis du er pårørende til én med en demens-diagnose, eller som er i gang med at blive udredt, og som bor i Frederikssund, Helsingør, Hillerød eller Hørsholm kommune. Din pårørende med demenssygdom skal have kontakt til kommunens demenskoordinator eller have en aftale om det

Hvad får du ud af kurset?

  • Grundlæggende viden om demenssygdomme.
  • Du bliver bedre i stand til at mestre nogle af de komplekse problemstillinger, du møder i hverdagen med én med demens.
  • Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med professionelle.
  • Du får kendskab til, hvor du kan finde flere informationer om demens.

Kurset består af 4 moduler, der udbydes samlet:

Modul 1: Introduktion + Hjernen og demenssygdomme
Modul 2: Jura
Modul 3: Kommunikation
Modul 4: Hverdagen + Afslutning.

Du kan vælge at deltage i den af de fire kommuner, der passer dig bedst.

Frederikssund Kommune

Hvornår:
Forår 2020: Onsdag den 5.2, 26.2, 11.3 og 25.3.
Efterår 2020: Onsdag den 7.10, 21.10, 4.11 og 18.11.
Alle dage kl. 16.00 - 18.30.

Hvor:
Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund – i mødelokalet ved caféen.

Tilmelding:
Demenskonsulenterne Trine Vejlgaard Nielsen, Tlf. :3061 3457 eller Berit Sandstrøm, Tlf.: 2014 0305

Helsingør Kommune

Hvornår:
Vinter 2020: Tirsdag den 7.1, 21.1, 4.2, 18.2.
Efterår 2020: Tirsdag den 8.9, 22.9, 6.10, 20.10
Alle dage kl. 16.00-18.30
Hvor:
Grønnehaven Cafe, Sundtoldvej 2, 3000 Helsingør
Tilmelding:
Demenskoordinatorer Pernille Forsingdal, Tlf.: 4186 8025, eller Irene Wissum, Tlf.: 4928 3056.

Hillerød Kommune

Hvornår: 
Forår 2020: torsdag den 7.5, tirsdag den 19.5, tirsdag den 26.5, tirsdag d. 2.6.
Alle dage kl. 16.00-18.30.
Efterår 2020: oktober - datoer følger
Hvor: Lions Park, Ødamsvej 1, 3400 Hillerød, mødelokale i kælder, indgang ved siden af hovedindgang.
Tilmelding: Demenskonsulent Susie Dybing Tlf.:7232 3419

Hørsholm Kommune

Hvornår:
Forår 2020: Tirsdag den 24.3, 31/3, 14/4, 28/4.
Efterår 2020: Tirsdag den 20.10, 27.10, 10.11, 24.11
Alle dage Kl. 16.00-18.30.
Hvor: Sundheds- og rehabiliteringscentret Louiselund, opgang 3, 2970 Hørsholm. Se skilte
Tilmelding: Demenskoordinator Helle Nielsen, Tlf.:4849 3690.