Frederikssund Kommunes logo

Kommunens dag- og døgntilbud

Frederikssund Kommune tilbyder en række støtte- og botilbud til voksne med Særlige behov. Det er bl.a. forskellige boligformer, aktivitetstilbud samt mulighed for støtte i hverdagen.

Handicapområdet

Beskyttet beskæftigelse for udviklingshæmmede

Botilbud for udviklingshæmmede

Dagtilbud for udviklingshæmmede

Klub for udviklingshæmmede

Psykiatriområdet

Socialpsykiatriske bo- og beskæftigelsestilbud

Socialpsykiatriske støttecentre

Fritidstilbud

Idrætstilbud