Frederikssund Kommunes logo

Kommunens dag- og døgntilbud

Frederikssund Kommune tilbyder en række støtte- og botilbud til voksne med særlige behov. Det er bl.a. forskellige boligformer, aktivitetstilbud samt mulighed for støtte i hverdagen.

Handicapområdet

Beskyttet beskæftigelse for personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse 

Botilbud for personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

Dagtilbud for personner med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

Klub for personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

Psykiatriområdet

Socialpsykiatriske bo- og beskæftigelsestilbud

Socialpsykiatriske støttecentre

Fritidstilbud

Idrætstilbud