Frederikssund Kommunes logo

Sygepleje

Lovgrundlag

Sygepleje bevilges efter sundhedslovens § 138.

Inkontinenshjælpemidler bevilges efter servicelovens § 112.

Formål med indsatsen

Formålet med den kommunale sygepleje og akutsygepleje er, at:

 • Forebygge sygdom
 • Fremme sundhed
 • Yde sygepleje, behandling og rehabilitering
 • Yde palliation (lindrende behandling) og terminal pleje (pleje ved livets afslutning)

Målgruppe

Du kan modtage sygepleje og akutsygepleje, hvis du lider af en sygdom, som kræver en sygeplejefaglig indsats. Dette gælder uanset om din sygdom er akut opstået eller kronisk.

Du kan blive tilbudt sygepleje efter en faglig vurdering. Denne vurdering vil ofte foregå på baggrund af en henvisning fra din læge eller hospital.

Du kan modtage akut sygepleje, hvis du har somatisk sygdom, som ikke kræver indlæggelse, men hvor der er behov for observation, pleje og/eller behandling, som kan varetages i et kommunalt sundhedstilbud.

Indhold

Sygepleje kan indeholde mange forskellige aktiviteter, for eksempel;

Behandling:

 • Lægeordinerede undersøgelser og behandlinger
 • Behandling af sår
 • Medicinhåndtering, hvis ikke du selv kan administrere medicin eller dosispakket medicin ikke er en mulighed
 • Observation af dit helbred og effekten af den behandling, du modtager
 • Indsatser til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser på hospitalet
 • Sygepleje, hvis du bliver sendt hjem fra hospitalet
 • Lægeordineret kompression (også undervisning i at bruge kompressionsstrømper)
 • Skift af kateter
 • Fjernelse af suturer (tråde) og agraffer (hæfteklammer)
 • Ernæring, herunder sondeernæring

Faglig koordination:

 • Sygeplejen medvirker til at skabe sammenhæng i den pleje og behandling, du modtager.
 • Sygeplejen medvirker til at skabe en tværfaglig og sammenhængende indsats med de forskellige faggrupper, du møder i hverdagen.
 • Sygeplejersken kan uddelegere ydelser efter sundhedsloven til andre faggrupper, når det er fagligt forsvarligt.

Rådgivning, oplæring og vejledning omkring:

 • Medicinhåndtering, herunder dosispakket medicin (i samarbejde med din egen læge) sårpleje, og stomipleje
 • Sygdomme/diagnoser og din mestring (håndtering) heraf
 • Almen sundhed i forhold til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger
  Forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag

Palliation og terminal pleje:

 • Lindring ved svær sygdom og ved livets afslutning
 • Støtte og vejledning til dine pårørende

Udredning og bevilling af inkontinenshjælpemidler (hjælpemidler til dig, der har ufrivillig vandladning):

 • Sygeplejen kan koordinere en tværfaglig indsats.
  Hvis lægen diagnosticerer dig med inkontinens (ufrivillig vandladning) som en varig lidelse, så kan du få bevilget inkontinenshjælpemidler. Sygeplejersken vil ud fra en faglig vurdering bevilge dig hjælpemidler fra kommunens standardsortiment, for eksempel bleer.

Akut sygepleje

Akut sygepleje omfatter blandt andet:

 • Behandling og pleje ved akut og kompleks sygdom
 • Helhedsvurdering af din situation med henblik på forebyggelse af en indlæggelse
 • Måling af dit blodtryk, puls og temperatur
 • Smertebehandling
 • Injektioner via centralt venekateter (indsprøjtning af medicin via en blød, tynd plastslange, som føres ind i en blodåre og derfra videre frem til den store vene oven over hjertet)

Akut sygepleje leveres som udgangspunkt i dit eget hjem.

Omfang og varighed

Du kan modtage sygepleje, hvis du er borger med ophold i Frederikssund Kommune. Dette gælder også, hvis du bor i plejebolig, i botilbud eller er på rehabiliteringsophold.

Medicin og behandlingsopgaver skal være ordineret af en læge.

Det vil altid blive vurderet, om du selv eller med dine pårørendes hjælp er i stand til at klare opgaven. I så fald vil hjemmesygeplejen tilbyde vejledning og oplæring ved behov.

Sygeplejen kan også leveres via en skærmløsning med en sundhedsfaglig medarbejder.

Sygeplejen kan udføres på en af kommunens to sygeplejeklinikker, og du skal selv transportere dig til klinikken.

Frederikssund Kommune vil med udgangspunkt i dine behov vurdere om, du kan modtage sygepleje på en klinik eller i dit eget hjem. Der vil i den forbindelse blive foretaget en lovpligtig arbejdspladsvurdering, som skal sikre, at sygeplejerskens arbejdsstilling og arbejdsmiljø er i orden.

Sygepleje i hjemmet kan leveres døgnet rundt efter behov og på sygeplejeklinikken inden for gældende åbningstid.

Egenbetaling

Sygepleje er gratis.

Du skal selv betale for medicin og levering heraf. Du skal også betale for materialer og produkter, som ikke er en del af kommunens standardsortiment. Dette kan for eksempel være hudplejeprodukter, produkter til sårbehandling, doseringsæsker til medicin, dosispakket medicin og specielle inkontinenshjælpemidler.

Frit valg

Der er ikke frit valg af leverandør.

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig Sygeplejen i Center for Sundhed og Forebyggelse. Ring på 47 35 27 28 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Omsorg og Ældre.