Frederikssund Kommunes logo

Omsorgstandpleje

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 131 og § 132.

Bekendtgørelse om tandpleje kapitel 2; Vejledning af 15. maj 2023 om ”omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje”.

Autorisationsloven LBK 1141 af 13.september 2018.

Journalføringsbekendtgørelsen BEK 530 af 24. maj 2018.

Formål med indsatsen

Formålet er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til dig, som på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte en almindelig tandlæge.

Målgruppe

Du kan få tilbudt omsorgstandpleje, hvis du har behov for støtte til at udføre almindelige daglige funktioner i forbindelse med din egenomsorg, eller hvis du har behov for pleje.

Du kan komme i betragtning til omsorgstandpleje, hvis du har store begrænsninger med:

  • Personlig hygiejne.
  • At komme omkring.
  • Mentale/fysiske funktioner.

Som udgangspunkt bor du i en plejebolig, men du kan også få omsorgstandpleje, hvis du bor i egen bolig.

Du er ikke berettiget til omsorgstandpleje på grund af problemer med adgangsforhold, for eksempel fordi der er trapper ved det tandplejetilbud, du har benyttet hidtil.

Visitation foretages af visitator i Visitation og Hjælpemidler, hvis du bor i egen bolig.

Indhold

Omsorgstandpleje indeholder:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller proteser efter dit behov.
  • Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden.
  • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund.

Større behandlinger som proteser, implantater, kroner og broer laves alene på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Omfang og varighed

Indsatsen er et samlet tandplejetilbud og indeholder behandling af symptomer og sygdomme. Behandlingen er tilpasset dine muligheder og skal sikre, at du er symptomfri og har en god tyggefunktion.

Egenbetaling

Du betaler for tilbuddet efter gældende takst. Egenbetalingen reguleres årligt og kan ses på kommunens hjemmeside. Beløbet dækker alle behandlinger i regi af omsorgstandplejen.

Du kan ikke få tilskud til omsorgstandpleje fra Sygeforsikringen Danmark.

Frit valg

Der er ikke frit valg af leverandør.

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Omsorg og ældre.