Frederikssund Kommunes logo

Social rammeaftale

Den sociale rammeaftale omhandler forhold og tilbud til børn, unge, voksne og ældre med særlige behov.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale samt et bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen.

Se Hovedstadsregionens rammeaftale  samt bilag til social rammeaftale for hovedstadsregionen 20203-2024 på Fælles kommunalt sekretariats hjemmeside.