Frederikssund Kommunes logo

Beboer- og pårørenderåd i kommunale bo- og dagtilbud

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget retningslinjer for beboer- og pårørenderåd  samt brugerråd i de kommunale bo- og dagtilbud på henholdsvis handicap- og psykiatriområdet.

Formålet med retningslinjerne er, at de skal være med til at skabe gode rammer både for samværet mellem beboerne og deres pårørende samt for samarbejde mellem personalet og beboerne og personalet og de pårørende.

Retningslinjerne udstikker samtidig rammerne for rådenes arbejde og indflydelse på forhold, der har væsentlig betydning for beboerne hverdag f.eks. om kostpolitik, planlægning af aktiviteter i og uden for huset, udsmykning og møblering af fælles opholdsarealer.

Læs mere om indholdet i retningslinjerne her: