Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Det gode samarbejde med pårørende

Pårørende er ofte en vigtig ressource i borgeres liv. Pårørende har et indgående kendskab til deres nærtståendes behov og er derfor en vigtig samarbejdspartner for Frederikssund Kommune, når borgeren ønsker det.

Når man som borger vælger, at ens pårørende skal bidrage og være en del af dagligdagen i livet med støtte fra Frederikssund Kommune, er det vigtigt, at man som pårørende føler sig inddraget og inviteret ind.

Frederikssund kommune vil gerne styrke og udvikle det gode samarbejde til glæde og gavn for borgere, deres pårørende og kommunens medarbejdere. Derfor har vi i samarbejde med pårørende fra kommunens tilbud udarbejdet retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende.