Frederikssund Kommunes logo

Analyse af sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet

Frederikssund Kommune indgår i 2021-2023 i et toårigt analyse- og udviklingsforløb om sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Udviklingsforløbet gennemføres af Socialstyrelsens Taskforce Handicap med ekspertviden fra Ankestyrelsen og VISO.

Taksforcen har udarbejdet en analyse af kommunens sagsbehandling på området. Analysen er baseret på en gennemgang af 18 borgersager, kommunens selvevaluering, en dokumentgennemgang samt interviews med ledelse, medarbejdere, borgere og Handicaprådet.

Taskforcens rapporten kan læses her.

Kommunen arbejder med en udviklingsplan, der adresserer taskforcens anbefalinger i rapporten, og som skal bidrage til at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og samtidig styrke borgerinddragelsen. Udviklingen af sagsbehandlingen bliver støttet af Socialstyrelsen og tager udgangspunkt i kommunens strategi ”Sammen om Frederikssund” samt kommunens Handicap- og psykiatripolitik.”