Frederikssund Kommunes logo

Tillæg til spildevandsplan

På denne side finder du gældende tillæg til Spildevandsplan 2013-2021, og tillæg i høring:

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej, delopland 589 (16.01.2015)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Deltakvarteret i Vinge, Delopland 302 og 303Del 1 ; Deltakvarteret i Vinge, Delopland 302 og 303 Del 2 (03.03.2015)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Strukturplan for renseanlæg - Del 1: Tørslev, Neder Dråby, Hyllingeriis (03.03.2015) - Hovedtekst / Bilagsdel 1-5 / Bilagsdel 6-9

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Græse By vejafvanding, delopland 432V (13.04.2015)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Overordnet tracé for spildevandsledning i Vinge (25.08.2015)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274 Delopland 274.1 - Rosenfeldt 1-4, 3600

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Revideret tidsplan for påbud om forbedret spildevandsrensning (29.04.2016)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Flytning af kloakoplande ved Møllevej i Jægerspris (18.08.2016)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Supplerende tracé for spildevandsledning fra Vinge By til Frederikssund renseanlæg (22.08.2016)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Vinge Centrum (23.08.2016)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Etablering af separatkloakeret opland i Skibby Øst (07.09.2016)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Idrætsbyen (3.12.2016)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Nyt ledningstracé ved Møllevej i Jægerspris (27.4.2017)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af udstykning på Strandvangen 2, 3600 Frederikssund (27.10.2017)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Spildevandskloakering af Havnebad i Frederikssund (26.10.2018)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Opland 307-309, samt ændret spildevandstracé i Vinge By (11.02-2019)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Udvidelse af opland 471, ny boligbebyggelse ved Thorstedlund (05.08-2019)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Bassin, udvidelse af opland 274.1 og opland 274.2 - Muldager 11, Rosenfeldt, banestækning (28.10.2019) - Er aflyst 

 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Spildevandskloakering - Skibby Bakke, Etape 1, Ny boligbebyggelse (30.01.2020)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Kroghøj, Ny boligbebyggelse i Slangerup Separatkloakering og udvidelse af opland 133 (24.08.2021)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Ændring af opland 436 (24.08.2022)

Tillæg til spildevandsplan 2013.2021:  Slagslundevej, Slangerup, Ny boligbebyggelse, Separatkloakering, del af opland 27 (02.12.2022)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Vinge Erhverv, Separatkloakering og udvidelse af opland 920 (02.12.2022)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Hillerødvej, Ny boligbebyggelse i Slangerup Separatkloakering, udvidelse af opland 134 (28.07.2023)

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Bassin og nedsivningsbassin, håndtering af tag- og overfladevand fra opland 274.1, opland 274.2 og opland 274V (25.01.2024)

Tillæg til spildevandsplan i høring

Inden et tillæg til spildevandsplanen vedtages, sendes det i 8 ugers offentlig høring. Du kan finde alle høringer her.