Frederikssund Kommunes logo

Vand

På denne side kan du læse nærmere om, hvem du skal kontakte ved spørgsmål om forskellige typer af vand.

Frederikssund Kommune er myndighed på forskellige områder indenfor vand.

Forhold vedrørende vandløb og dræn varetages af naturgruppen.

Myndighedsopgaver vedrørende f.eks. grund- og drikkevand, vandværker og boringer varetages af grundvandsgruppen.

Myndighedsopgaver vedrørende spildevandsplanlægning, samt udledning, nedsivning og tilslutning af spilde- og/eller regnvand varetages af spildevandsgruppen.

Driftsopgaver vedrørende kloakledninger varetages af Novafos, forudsat de ejer de pågældende ledninger. Novafos står derudover for tømningsordningen.

Frederikssund Forsyning bliver en del af Novafos

Frederikssund Forsyning er pr. 1. juli 2017 blevet en del af Novafos, der er et forsyningssamarbejde mellem forsyningerne i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Novafos varetager opgaver med vand, vandmålere, kloak og tømning af bundfældningstanke.

Aflæsning af vandmåler

Drikkevand

Ved aflæsning af vandmåler og indberetning af forbrug skal du følge anvisningen fra dit lokale vandværk.

Spildevand

Aflæsning skal ske senest den 31. december og indberetning foretages via Novafos' hjemmeside.