Frederikssund Kommunes logo

Digitalt byggesagsarkiv 

Find byggesager i Frederikssund Kommune i:

Tips til din søgning 

Langt de fleste ejendomme kan du søge frem via adresse og husnummer. Kan du ikke finde det du søger, så prøv at søge på ejendomsnummer eller matrikelnummer. I en større samlet bebyggelse kan det være en god idé at søge på det laveste husnummer i bebyggelsen eller i boligblokken. Du kan også søge på et matrikelnummer på et eventuelt fællesareal.

Hvis din sag er låst

Du kan ringe til os eller sende en e-mail, hvis du ønsker adgang til en låst sag. Så gennemgår vi sagen, fjerner eventuelle personfølsomme oplysninger og låser sagen op, hvis det er muligt. Sager som er anmeldt til politiet, kan du ikke få adgang til. Sager på banker, militære anlæg, politistationer m.m. kan du kun få adgang til med en fuldmagt fra ejer.

Hvilke sager kan du finde

Vi har scannet alle afsluttede byggesager. Nye byggesager kan du se i arkivet, når vi har givet tilladelse. Vi opdaterer sagen med alle efterfølgende dokumenter, når vi afslutter den. Disse sager kan du altså kun tilgå digitalt, da vi ikke længere har dem i papir.

Uafsluttede byggesager som er oprettet før 2014, ligger stadig hos os i et papir-arkiv. Hvis du vil se disse sager, skal du besøge os inden for vores åbningstid.

Hvad indeholder det digitale arkiv

Byggesagerne indeholder tegninger og dokumenter, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandling af byggesagerne gennem tiden. For ældre bygninger kan vi mangle tegninger m.m.