Frederikssund Kommunes logo

Søger du bolig?

Boliganvisning

Kommunen kan i særlige tilfælde anvise boliger ud fra sociale kriterier. Anvisningen kan ske efter personlig kontakt med en kommunal sagsbehandler.

Boliger til ældre og handicappede

Kommunen har anvisningsret til plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger.

Boligselskaber

Se oversigt over boligselskaber i Frederikssund Kommune.

Dannerkollegiet

Dannerkollegiet er for dig, der er alene med børn, under uddannelse og med lyst til et fællesskab med andre der er alene med børn.

Vil du klage over boligforhold?

Beboerklagenævnet
Beboerklagenævnet er en klageinstans for lejemål til beboelse i det almennyttige byggeri.

Huslejenævnet
Huslejenævnet er en klageinstans for lejligheder til beboelse i det private boligbyggeri.