Frederikssund Kommunes logo

Søger du bolig?

Boliganvisning

Kommunen kan i særlige tilfælde anvise boliger ud fra sociale kriterier. Anvisningen kan ske efter personlig kontakt med en kommunal sagsbehandler.

Boliger til ældre og handicappede

Kommunen har anvisningsret til plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger.

Boligselskaber

Se oversigt over boligselskaber i Frederikssund Kommune.

Dannerkollegiet

Dannerkollegiet er for dig, der er alene med børn, under uddannelse og med lyst til et fællesskab med andre der er alene med børn.

Flexbolig

Flexbolig-ordningen giver mulighed for, at helårshuse kan anvendes som fritidsboliger eller som et hjem nummer to. Læs mere om flexbolig-mulighederne i Frederikssund Kommune

Vil du klage over boligforhold?

Beboerklagenævnet
Beboerklagenævnet er en klageinstans for lejemål til beboelse i det almennyttige byggeri.

Huslejenævnet
Huslejenævnet er en klageinstans for lejligheder til beboelse i det private boligbyggeri.

Gør din bolig sikker og tryg

Frederikssund kommune og Nordsjællands Politi arbejder tæt sammen på det kriminalpræventive område.

Som en del af det samarbejde, tilbyder Nordsjællands Politi at komme ud i for eksempel grundejerforeninger, fællesmøder i boligselskaber med mere og holde et oplæg om, hvordan man ved at sikre sin bolig  kan nedsætte risikoen for indbrud.

Oplægget har en varighed på cirka en time og kan eventuelt planlægges i forbindelse med den årlige generalforsamling.

Udover gode råd til at sikre dit hjem mod indbrud, vil der også blive informeret om Nabohjælp og Tryk politi.

Oplægget der er gratis skal bestilles i god tid på politiets hjemmeside.