Frederikssund Kommunes logo

Håndtering af regnvand

På denne side finder du retningslinjer for og ansøgningsskemaer til forskellige løsninger til at håndtere regnvand, herunder LAR-løsninger.

Regnvand defineres som vand, der kommer fra tage og overflader, der er helt eller delvist uigennemtrængelige for vand (f.eks. veje og flisebelægninger).

 • Faskiner
  Her finder du retningslinjer og ansøgningsskema til faskiner
 • Regnbede og wadier
  Her kan du læse om hvilke krav der er, hvis du vil anlægge regnbede eller wadier.
 • Opsamling og genbrug af regnvand
  På denne side finder du informationer om opsamling og genbrug af regnvand til f.eks. WC-skyl og tøjvask.
 • Gennemtrængelige belægninger (Permeable belægninger)
  På denne side finder du informationer og krav til permeable belægninger
 • Grønne tage
  På denne side kan du læse nærmere om hvad et grønt tag er, hvordan det fungerer og hvilke krav Frederikssund Kommune stiller til grønne tage.
 • Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
  Her kan du læse om hvorvidt du kan få tilbagebetalt dit tilslutningsbidrag for regnvand, og hvad du i så fald skal gøre.
 • Fælles anlæg
  Hvis I ønsker at gå flere sammen om en regnvandshåndteringsløsning, skal I danne et spildevandslav. Det kan du læse mere om her.

Inspiration til lokal afledning af regnvand (LAR)

Novafos (tidligere Frederikssund Forsyning) har lavet en brochure om LAR, som du kan læse her.
Du kan hente mere inspiration til håndtering af tag- og overfladevand på følgende sider:

LAR i Danmark - Informationer og erfaringer med LAR-anlæg i Danmark.

Regnvand - hvordan du håndterer regnvandet lokalt - Folder om regnvandshåndteringsløsninger fra Gladsaxe Kommune

Rørcenteranvisning 016 - håndtering af regnvand på egen grund - dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning af regnvand