Frederikssund Kommunes logo

Beskyttet beskæftigelse for personer med udviklingshæmning

AKUcenter er en fælles organisation for Ejegod og Højagergaard, som begge tilbyder beskæftigelses-, og aktivitetstilbud for borgere mellem 18 og 65 år, der på grund af funktionsnedsættelse ikke kan opnå eller fastholde arbejde på det almindelige arbejdsmarked.

AKU står for Arbejde - Kultur - Udvikling.

AKUcenter omfatter en personalegruppe på ca. 45 personer og tilbuddene beskæftiger mere end 200 borgere fra 22 forskellige kommuner i en bred vifte af værkstedstilbud.

AKU-center Ejegod
Strandstræde 30
3550 Slangerup

AKU-center Højagergaard
Højager 20
3550 Slangerup