Frederikssund Kommunes logo

Botilbud

Frederikssund Kommune har en række botilbud til personer med et udviklingshandicap.

Tilbuddene er tilpasset forskellige typer og grader af handicap, samt behov.

For udviklingshæmmede borgere, som på grund af handicap ikke formår, at bo i egen bolig:

Bofællesskabet Vangedevej
Vangedevej 13
3600 Frederikssund

Bofællesskabet Linde Allé
Linde Allé 8
3600 Frederikssund

Bofællesskabet Møllehaven

Møllehaven 7 c
3550 Slangerup

Bofællesskabet Egeparken
Egeparken 14 A
3630 Jægerspris

For moderat til svært udviklingshæmmede borgere, der er delvist/ikke selvhjulpne:

Botilbuddet Lunden
Frederiksborgvej 4
3600 Frederikssund

Botilbuddet Rosenfeldthusene 
Rosenfeldt 2
3600 Frederikssund