Frederikssund Kommunes logo

Dagtilbud for udviklingshæmmede

Gnisten er et dagtilbud med aktiviteter og samvær for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige problemer.

Aktivitets- og samværstilbuddet kan bruges til at bevare eller forbedre brugernes personlige færdigheder og livsvilkår.

Gnisten har en kapacitet på 18 pladser.

Aktivitets- og samværstilbuddet Gnisten
Lundebjergvej 76
3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 32 22