Frederikssund Kommunes logo

Opsamling og genbrug af regnvand

På denne side finder du informationer om opsamling af regnvand i f.eks. regnvandstønder, samt informationer om genbrug af regnvand til f.eks. WC-skyl og tøjvask.

Opsamling af regnvand

Du kan opsamle regnvand i en regnvandstønde i forbindelse med et nedløbsrør. De er nemme at installere og vedligeholde, og vandet kan bruges i stedet for grundvand til f.eks. havevanding og bilvask. Det kræver ikke tilladelse at opsamle dit tagvand i en overjordisk regnvandstønde. Hvis du vil opsamle regnvandet i en underjordisk beholder, eller hvis du laver overløb fra tønden til f.eks. regnbed eller faskine, skal du have tilladelse til at nedsive regnvandet.

Brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask

Du kan grave regnvandsbeholderen ned og pumpe regnvandet i et separat ledningssystem til WC og vaskemaskine. Det erstatter brugen af grundvand til WC-skyl og tøjvask.
Anlægget består både af lagertank, pumpeanlæg, ledninger, sandfang og filtre, der skal kontrolleres, inspiceres og renses min. 1 gang årligt.

Anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester, og det skal følge retningslinjerne i Rørcenteranvisning 003, ”Brug af regnvand til WC-skyl og vaskemaskiner i boliger”. Anlægget kræver, at du søger tilladelse hos Frederikssund Kommune.

Inspiration

Du kan finde mere inspiration til opsamling af regnvand, og hvad du kan bruge vandet til på følgende link: 

Bolius - genbrug af regnvand