Frederikssund Kommunes logo

Fælles anlæg

Hvis I er en gruppe, der ønsker at etablere et fælles anlæg, enten til håndtering af spildevand eller til håndtering af tag- og overfladevand, skal I oprette et spildevandslav og ansøge Frederikssund Kommune om tilladelse inden I etablerer anlægget.

Selvom det blot er dig og din nabo, der går sammen om et fælles anlæg, skal I stadig oprette et spildevandslav. Et spildevandslav skal sikre processerne med etablering, drift og vedligehold af anlægget, samt parthavernes rettigheder i forhold til de andre medlemmer.

Et spildevandslav fungerer i stil med en grundejerforening. Der er et sæt vedtægter, som hver matrikel forpligtiger sig til at overholde. Vedtægterne indeholder oplysninger som f.eks. medlemmer af lavet, kontingent, drift- og vedligeholdelsesforanstaltninger og lignende vilkår. Spildevandslavets vedtægter skal tinglyses på de matrikler, der afleder til anlægget og hvis ejere derfor er medlemmer i spildevandslavet.

Anlægget med tilhørende ledningsnet, skal desuden deklareres på ejendommene.