Frederikssund Kommunes logo

Kan jeg få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand? 

På denne side kan du læse om, hvorvidt du kan få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand, og hvad du i så fald skal gøre.

Det er Novafos der afgør, om tilslutningsbidraget for regnvand på din ejendom kan betales tilbage. Som udgangspunkt sker det kun i fælleskloakerede områder, og det kræver, at alt tag- og overfladevand kobles af kloakken. Du kan f.eks. lede dit tag- og overfladevand til en faskine eller et regnbed. Hvis du er udtrådt af kloakforsyningen for regnvand, må der ikke være overløb til Novafos' ledningsnet.

Hvis du ønsker at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand, skal du søge om og opnå tilladelse til din regnvandshåndteringsløsning hos Frederikssund Kommune før Novafos behandler anmodningen.

Når du har fået en tilladelse til din regnvandshåndteringsløsning skal du kontakte Novafos.