Frederikssund Kommunes logo

Forbered dit byggeprojekt

Er din ansøgning om af bygge fuldt oplyst, bliver vores tid til sagsbehandling kortere. Husk at søge om alle nødvendige tilladelser til dit byggeri, det kunne fx være landzonetilladelser og byggeri inden for strandbeskyttelseslinjer.

Kontakt en byggerådgiver

Dine tegninger skal være så klare og entydige, at vi kan se, hvad du vil bygge. Din ansøgning skal indeholde alle nødvendige oplysninger. Vi har erfaring for, at det oftest er en god idé at få hjælp af en professionel byggerådgiver. 

Hvilke teknisk forhold er dit byggeri omfattet af?

Når du søger om byggeri, skal du oplyse, hvilke teknisk forhold dit byggeri er omfattet af. Herunder finder du vejledning og beskrivelse af, hvilke tekniske forhold dit byggeri som udgangspunkt vil være omfattet af:

Regler for dit byggeri

I bygningsreglementet kan du læse reglerne for byggeri. Du skal være opmærksom på, at din ejendom kan være omfattet af en lokalplan eller tinglyst deklaration, som kan være bestemmende for dit byggeri.   

Se lokalplaner og byplanvedtægter på vores digitale kort. På kortet kan du også finde andre relevante oplysninger.  
Se deklarationer på tinglysningen
I det digitale byggesagsarkiv kan du se de byggerier, vi har godkendt på din grund.
På din BBR-meddelelse på ois.dk kan du se de bygninger, som vi har registreret på din ejendom.

Kræver dit byggeri andre tilladelser?

Du skal være opmærksom på, at vi behandler din byggeansøgning i henhold til byggeloven og eventuelt planloven. Inden du bygger, skal du derfor selv sørge for at indhente eventuelt andre nødvendige tilladelser som for eksempel:

Kender vi alle bygninger på din grund?

I forbindelse med behandling af din ansøgning, vil vi  undersøge, om de bygninger der er registeret i BBR, svarer til det tilladte i byggesagsarkivet og det vi kan se på vores digitale luftfoto. Hvis du har bygninger på din grund, som vi ikke kender, skal du lovliggøre bygningerne.