Frederikssund Kommunes logo

Forbered dit byggeprojekt

Er din ansøgning om af bygge fuldt oplyst, bliver vores tid til sagsbehandling kortere. Og husk at søge om alle nødvendige tilladelser til dit byggeri.

Kontakt en byggerådgiver

Dine tegninger skal være så klare og entydige, at vi kan se, hvad du vil bygge. Din ansøgning skal indeholde alle nødvendige oplysninger. Vi har erfaring for, at det oftest er en god idé at få hjælp af en professionel byggerådgiver. 

Hvilke teknisk forhold er dit byggeri omfattet af?

Når du søger om byggeri, skal du oplyse, hvilke teknisk forhold dit byggeri er omfattet af. Vi skal vurdere, om vi er enige. Er vi ikke det, giver vi dig besked om, hvordan vi vurderer sagen. Få hjælp til at vælge rigtigt her:

Søg oplysninger, inden du går i gang

I bygningsreglementet kan du læse reglerne for byggeri. Reglerne i reglementet gælder kun, hvis der ikke er fastsat andre bestemmelser på din grund. Det kan der for eksempel være i en lokalplan eller en tinglyst deklaration.
Se deklarationer på tinglysningen
Se lokalplaner og byplanvedtægter på vores digitale kort. På kortet kan du også finde andre relevante oplysninger.  
I det digitale byggesagsarkiv kan du se de byggerier, vi har godkendt på din grund.
På din BBR-meddelelse på ois.dk kan du se de bygninger, som vi har registreret på din ejendom.

Kræver dit byggeri andre tilladelser?

Du skal være opmærksom på, at vi behandler din byggeansøgning i henhold til byggeloven. Inden du bygger, skal du derfor selv sørge for at indhente eventuelt andre nødvendige tilladelser som for eksempel:

Kender vi alle bygninger på din grund?

Når vi modtager din ansøgning om byggeri, undersøger vi, om de bygninger der er registeret i BBR svarer til det tilladte i byggesagsarkivet samt det vi kan se på vores luftfoto. Hvis du har bygninger på din grund, som vi ikke kender, skal du lovliggøre bygningerne.