Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning - råd og vejledning

Du skal ansøge om byggeri digitalt, og det er en god idé at undersøge en række forhold, inden du går i gang.
Send din ansøgning via Byg & Miljø, hvor du får information, vejledning og fuldt overblik over din sag.

Send og modtag post i Byg & Miljø

Vi besvarer din ansøgning om byggeri i Byg & Miljø, og det er her du skal sende supplerende oplysninger og tegninger til sagen.

I Byg & Miljø kan du give os besked, når du begynder at bygge, når byggeriet er færdigt. 

Er du i tvivl om, hvordan du gør, kan du benytte en af vores vejledninger:

Hvad skal min ansøgning indeholde?

Få et overblik og læs, hvordan du indhenter alle eventuelt nødvendige tilladelser til dit byggeri:

Se tegningseksempler m.m.

Sagsbehandling og byggesagsgebyr

Sagsbehandling af din ansøgning, vil begynde når ansøgningen får tildelt en byggesagsbehandler. Læs om, hvornår din ansøgning får en sagsbehandler: sagsbehandlingstid.

Frederikssund Kommune opkræver et fast gebyr på 1175 kr. for alle typer af byggesager, som er ansøgt efter 1. januar 2024. Dette omfatter ansøgninger om nyt byggeri, lovliggørelse, nedrivning og afgørelser truffet efter byggeloven. Dette betyder, at der ved ansøgninger, som får afslag eller ønskes annulleret ligeledes vil blive opkrævet gebyr. 

Mindre sekundær bebyggelse under 15 m², der ikke kræver ibrugtagningstilladelse, er fritaget for gebyr. Fritagelsen gælder dog ikke, såfremt der er tale om lovliggørelsessag (byggeri, der er opført uden tilladelse).

Ansøgning om midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning på skoler, fritidsklubber, spejderhytter og lignende, skal du ansøge om. Ansøgningen skal i første omgang rettes til beredskabet til vurdering af den videre proces. 

Kontakt beredskabet her: Frederiksborg Brand og Redning