Frederikssund Kommunes logo

Bevaringsværdige og fredede bygninger

Bygningsarven er til glæde for alle og værdi for ejerne. Bygningsarven skaber identitet ved at fortælle om fortiden samtidigt med, at den lever videre og danner gode rammer for fremtiden.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer de fredede bygninger, mens det er kommunerne der udpeger og administrerer de bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygninger sikres med bevarende lokalplaner, som kommunerne udarbejder sikring af bygningskulturen. Læs mere om statens og kommunernes arbejde med sikring af bygningskulturen.

Bygningernes arkitektoniske kvaliteter kan kortlægges og vurderes med SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment). Metoden indebærer, at bygninger kategoriseres på en skala fra 1-9. Bygninger vurderet inden for skalaens 1-3 har en høj bevaringsværdi, 4-6 en middel bevaringsværdi og 6-9 en lav bevaringsværdi.  Læs mere om SAVE-metoden.


SAVE-registreringen er en hjælp, når der f.eks. skal tages beslutninger om byudvikling, byomdannelse eller fastlæggelse af en arkitekturpolitik. Desuden bruger kommunen registreringerne i byggesagsbehandlingen. Endvidere kan borgerne få oplysning om, hvilke arkitektoniske kvaliteter deres hus vurderes at have.

Det er vigtigt at bemærke, at SAVE-registeringen ikke i sig selv lægger nogen begrænsning i forhold til bygningernes udseende. Det er først når registreringerne bliver optaget i en bevarende lokalplan, at der bliver fastlagt bindende reguleringer af bygningernes arkitektur. 

SAVE-metoden blev anvendt ved udarbejdelse af Frederikssund Kommuneatlas og ved registreringen af de bevaringsværdige bygninger i Skibby og Slangerup.

Andre steder i kommunen

Du har mulighed for at gå ind på Slots- og Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) og få oplysning om registreringsværdien for dit hus. FBB indeholder oplysninger om landets ca. 9.000 fredede bygninger og om de ca. 355.000 bygninger, hvis bevaringsværdi er blevet vurderet. Desuden indeholder FBB basisoplysninger om landets flere end 4 mio. bygninger. Disse informationer stammer fra Bygnings- og Boligregister (BBR), hvorfra de opdateres automatisk. Se FBB.

Fredede bygninger og monumenter

Der er 9 fredede bygninger/monumenter i Frederikssund Kommune: Fasangården, Jægerspris Færgegård, Schweizerhuset, Mindestøtterne ved Jægerspris Slot, Oppe Sundby gamle Skole, Selsø Slot, Jægerspris Slot, Svanholm og Skuldelev Præstegård. De fredede bygninger administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Nedrivning, ændring og ombygning

Når du skal bygge til, bygge om eller nedrive en bevaringsværdig bygning, gælder der særlige regler.

Du skal være særlig opmærksom, hvis din ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan. Planen kan indeholde bestemmelser om forbud mod nedrivning, ændring og ombygning eller lignende. Vi skal i disse tilfælde vurdere om du kan få dispensation til at nedrive bygningen.

Nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningsloven, og vil i den forbindelse blive offentliggjort.

Ring til os inden du går i gang

Inden du går i gang, er det en god idé at kontakte os, så vi kan råde og vejlede dig om forløbet i sagen. Vi kan også hjælpe dig med at undersøge, hvilke særlige regler der gælder for netop din bygning.