Frederikssund Kommunes logo

Sagsbehandlingstid

Vores sagsbehandlingstid afhænger meget af de oplysninger vi modtager sammen med din ansøgning. Jo bedre oplyst din ansøgning er, jo hurtigere vil vi kunne behandle din ansøgning. Se hvordan du kan forberede dit byggeprojekt bedst muligt.

Sådan er sagsgangen

Når vi modtager din ansøgning om byggeri, vurderer vi hvilken sagsbehandling ansøgningen vil kræve. Alt efter typen af byggeri, sorteres ansøgningerne efter erhvervsbyggeri, nyt byggeri eller lovliggørelse. Herefter afventer ansøgningen at få tildelt en sagsbehandler. Erhvervsbyggeri og nyt byggeri prioriteres før lovliggørelsessager. 

Vi gennemgår først sagen, når din sag har fået tildelt en sagsbehandler. Er din sag fuldt oplyst, og byggeriet overholder alle gældende bestemmelser og ikke kræver andre tilladelser, kan du forvente en kortere sagsbehandlingstid. Det er altid en god idé at søge i god tid, da din sag i en periode vil afvente at få en sagsbehandler.

Hvis din ansøgning ikke indeholder alle oplysninger, kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Vi opfordrer til, at du søger hjælp hos en konsulent eller rådgiver, der kan sikre, at byggesagen er fuldt oplyst og bliver indsendt korrekt til os.  En rådgiver kan være med til at sikre, at vi fra start vil få alle nødvendige oplysninger, så vi kan behandle sagen.

Hvad kan forlænge sagsbehandlingstiden?

  • Hvis der er bygninger på din grund, som ikke er korrekt registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), eller du har opført byggeri uden at søge om det, vil vi bede dig om at komme med oplysninger for disse forhold, når du søger om nyt byggeri. Ofte kan vi ikke komme videre med sagsbehandlingen af din sag, før vi kender alle bygninger på grunden.
  • Hvis dit byggeri kræver dispensation eller anden særlig tilladelse, kan sagsbehandlingstiden være væsentlig længere, blandt andet fordi sagen skal i naboorientering og/eller partshøring eller sagen skal behandles politisk.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for byggesager i Frederikssund Kommune er længere end de servicemål, vi ønsker at have. 

Ansøgninger, der er fuldt oplyste, og som ikke kræver dispensation, vil få en hurtigere sagsbehandling og opleve en kortere sagsbehandlingstid. Som udgangspunkt forventer vi, at ansøgninger om erhvervsbyggeri vil få tildelt sagsbehandler inden for 3 måneder. Nyt byggeri forventer vi vil få tildelt sagsbehandler inden for 6 måneder. For ansøgninger vedrørende lovliggørelse af byggeri forventer vi ikke at tildele sagsbehandler inden for de første år.