Frederikssund Kommunes logo

Sagsbehandlingstid

Vores sagsbehandlingstid afhænger meget af de oplysninger vi modtager sammen med din ansøgning. Jo bedre oplyst din ansøgning er, jo hurtigere vil vi kunne træffe afgørelse, når sager får tildelt en sagsbehandler. Se hvordan du kan forberede dit byggeprojekt bedst muligt.

Sådan er sagsgangen

Når vi modtager din ansøgning om byggeri, vurderer vi hvilken sagsbehandling ansøgningen vil kræve. Alt efter typen af byggeri, sorteres ansøgningerne efter erhvervsbyggeri, nyt byggeri eller lovliggørelse. Herefter afventer ansøgningen at få tildelt en byggesagsbehandler. Erhvervsbyggeri og nyt byggeri prioriteres før lovliggørelsessager. 

Vi gennemgår først sagen, når din sag har fået tildelt en byggesagsbehandler. Er din sag fuldt oplyst, og byggeriet overholder alle gældende bestemmelser og ikke kræver andre tilladelser, kan du forvente en kortere sagsbehandlingstid. Det er altid en god idé at søge i god tid, da din sag i en periode vil afvente at få en byggesagsbehandler.

Hvis din ansøgning ikke indeholder alle oplysninger, kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Vi opfordrer til, at du søger hjælp hos en konsulent eller rådgiver, der kan sikre, at byggesagen er fuldt oplyst og bliver indsendt korrekt til os.  En rådgiver kan være med til at sikre, at vi fra start vil få alle nødvendige oplysninger, så vi kan behandle sagen.

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger, der er fuldt oplyste, vil få en hurtigere sagsbehandling når ansøgningen får tildelt en byggesagsbehandler. Som udgangspunkt forventer vi, at ansøgninger om erhvervsbyggeri vil få tildelt en byggesagsbehandler inden for 4 til 6 måneder. Nyt byggeri forventer vi vil få tildelt en byggesagsbehandler inden for 10 til 12 måneder. For ansøgninger vedrørende lovliggørelse af byggeri forventer vi ikke at tildele en byggesagsbehandler inden for de første år.

Sagsbehandlingstider vil blive opdateret en gang i kvartalet. Senest opdateret 13. februar 2024.