Frederikssund Kommunes logo

Sagsbehandlingstid

Vores sagsbehandlingstid afhænger meget af de oplysninger vi modtager sammen med din ansøgning. Jo bedre oplyst din ansøgning er, jo hurtigere vil vi kunne behandle din ansøgning. Se hvordan du kan forberede dit byggeprojekt bedst muligt.

Sådan er sagsgangen

Når vi modtager din ansøgning om byggeri, screener vi din ansøgning. Hvis din sag er fuldt oplyst, og byggeriet overholder alle gældende bestemmelser og ikke kræver andre tilladelser, og du ikke har bygninger på din grund, som vi ikke kender, så kan du forvente en kortere sagsbehandlingstid. Det er altid en god ide at søge i god tid, da der kan være oplysninger du har overset.

Vi opfordrer til, at du søger hjælp hos en konsulent eller rådgiver, der kan sikre, at byggesagen er fuldt oplyst og bliver indsendt korrekt til os.  En rådgiver kan være med til at sikre, at vi fra start vil få alle nødvendige oplysninger, så vi kan behandle sagen.

Hvis vi mangler oplysninger 

Hvis din ansøgning ikke indeholder alle de oplysninger, vi skal bruge for at behandle sagen, forsøger vi at give en hurtig tilbagemelding om, hvilke oplysninger vi mangler, før vi kan begynde sagsbehandlingen. Vær opmærksom på, at din sag først bliver endeligt gennemgået, når vi begynder på den egentlige sagsbehandling. Vi kan derfor ikke udelukke, at vi senere skal have flere oplysninger, end dem vi har bedt om i første omgang.

Hvad kan forlænge sagsbehandlingstiden?

  • Hvis der er bygninger på din grund, som ikke er korrekt registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), eller har du opført byggeri uden at søge om det, vil vi bede dig om at redegøre for disse forhold, når du søger om nyt byggeri. Ofte kan vi ikke komme videre med sagsbehandlingen af din sag, før vi kender alle bygninger på grunden.
  • Hvis dit byggeri kræver dispensation eller anden særlig tilladelse, kan sagsbehandlingstiden være væsentlig længere, blandt andet fordi sagen skal i naboorientering og/eller partshøring eller sagen skal behandles politisk.
  • Hvis du søger på et tidspunkt, hvor vi har modtaget mange andre byggeansøgninger, for eksempel om foråret. 
  • Hvis du ikke har sendt din byggeansøgning via ansøgningsmodulet Byg & Miljø. Vi er klar over, at det kan være en stor udfordring at bruge dette system, men kommunen har ikke andre muligheder.

Sagsbehandlingstid på byggesager skal ned

Sagsbehandlingstiden for byggesager i Frederikssund Kommune er i øjeblikket længere end de servicemål, vi ønsker at have. 

Den længere sagsbehandlingstid skyldes flere faktorer. Dels er der kommet et nyt bygningsreglement, som stiller nye krav til kommunerne. Dels har vi de seneste to år modtaget væsentlig flere byggeansøgninger i forhold til tidligere år. Vi gør, hvad vi kan for at følge med, men vores sagsbehandlingstid vil desværre være lang for nogle sager i en længere periode. 

Ansøgninger, der er fuldt oplyste, og som ikke kræver dispensation, vil få en hurtigere tilladelse og opleve en kortere sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden på disse sager er lige nu i gennemsnit ca. 4 måneder. For øvrige sager er sagsbehandlingstiden ca. 12 måneder.

Vær opmærksom på, at vores sagsbehandlingstid i øjeblikket er væsentlig længere end vores servicemål