Frederikssund Kommunes logo

Sagsbehandlingstid og servicemål

Når vi modtager din ansøgning om byggeri, forsøger vi at foretage en indledende gennemgang af sagen. Hvis din sag er fuldt oplyst, og byggeriet overholder alle gældende bestemmelser og ikke kræver andre tilladelser, så straksbehandler vi sagen - i det omfang vi har tid.

Hvis vi mangler oplysninger 

Hvis din ansøgning ikke indeholder alle de oplysninger, vi skal bruge for at tage stilling til sagen, forsøger vi at give en hurtig tilbagemelding om, hvilke oplysninger vi mangler, før vi kan begynde sagsbehandlingen. Vær opmærksom på, at din sag først bliver endeligt gennemgået, når den egentlige sagsbehandling begynder. Vi kan derfor ikke udelukke, at vi senere skal have flere oplysninger, end dem vi har bedt om i første omgang.

Hvad kan forlænge sagsbehandlingstiden?

  • Er der bygninger på din grund, som ikke er korrekt registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), eller har du opført byggeri uden at søge om det, vil vi bede dig om at redegøre for disse forhold, når du søger om nyt byggeri. Ofte kan vi ikke komme videre med sagsbehandlingen af din sag, før vi kender alle bygninger på grunden.
  • Hvis dit byggeri kræver dispensation eller anden særlig tilladelse, kan sagsbehandlingstiden være op til 10 uger, blandt andet fordi vi eventuelt skal foretage naboorientering og/eller partshøring, drøfte sagen på interne møder, eller forelægge den til afgørelse i udvalget.
  • Hvis du søger på et tidspunkt, hvor vi har modtaget mange andre byggeansøgninger, for eksempel om foråret. 

Servicemål for behandling af byggesager i 2019:

  • Simple konstruktioner (større carporte, garager m.v.): max. 30 dage
  • Enfamilieshuse, sommerhuse, rækkehuse: max. 28 dage
  • Industri- og lagerbygninger: max. 28 dage
  • Erhvervsbyggeri: max. 28 dage
  • Etageboliger: max. 28 dage

Servicemålene gælder fra din ansøgning er fuldt oplyst.

BEMÆRK, at vores sagsbehandlingtid i øjeblikket er væsentlig længere end vores servicemål. 

I vores servicemål for behandling af byggesager, punkt 3, kan du få mere detaljerede oplysninger og se den reelle sagsbehandlingstid for byggesager i 2019.